Članci tagirani sa: Jugoslavija stranica 3 od 3

IDEOLOGIJA I REALNOST CIVILNIH DRUŠTAVA - III dio: Prešućene osamdesete godine

Treći nastavak teksta Vlaste Jalušič: U skoro čitavoj Jugoslaviji postojali su različiti oblici civilnodruštvenih pokreta. Oni su danas u velikoj mjeri potisnuti u amneziju, jer bi rušili različite nacionalne interpretacije razbijanja i raspada Jugoslavije i njima pripadajuća herojstva. Amnezija u vezi s političkim aktivizmom i izvorom baršunastih revolucija pripada sklopu interpretacija političkih promjena oko godine 1989. kao djela nacionalnih političkih i drugih elita. U Hrvatskoj je, recimo, služila brisanju svakog povijesnog kontinuiteta i osudi jugonostalgičara od strane Tuđmanova režima

IDEOLOGIJA I REALNOST CIVILNIH DRUŠTAVA - II dio: Pohod civilnog društva na vlast

Drugi nastavak teksta Vlaste Jalušič: Diskurs civilnog društva osamdesetih godina imao je mobilizacijsku i homogenizacijsku ulogu prethodne pripreme za promjenu vlasti, pri čemu je samo preuzimanje vlasti bilo prvenstveno homogeno djelovanje. Trebalo bi ozbiljno promisliti činjenicu da su najuspješnije tranzicijske države prije svega one s visokim stupnjem etničke čistoće