Zagovaračke kampanje

Pogledajte kratki video uradak o zagovaračkim kampanjama, snimljen u sklopu projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima.