Kalendar radničkih borbi | DTR

Ova epizoda Radničkog kalendara prati prosvjede radnica DTR-a.