Europska Amazona 360°

Da biste doživjeli iznimnu prirodnu ljepotu naših rijeka Mure, Drave i Dunava odsad se više ne trebate smočiti.