Nevidljivo nasilje: Priče iz redakcije

Više od 40 novinarki i novinara iz BiH, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije odgovara na pitanja "što je novinar danas?"