Novac

Foto: Tanja Kanazir

Rijeka - poziv za produkciju umjetničkih radova u zajednici

Inicijativa Građani/ke svom gradu objavljuje Poziv za produkciju umjetničkih radova koji će se pod temom Nevidljive prepreke – vidljivi pomaci ostvariti u suradnji sa zajednicom na području centra Sušaka u Rijeci. Odabrani radovi će biti izvedeni u periodu od 4. do 11. mjeseca 2018., a zajednički će biti predstavljeni u studenom, u sklopu druge edicije festivala Misliti zajednicu. Poziv je otvoren do 20. ožujka.
volonteri_velika.jpg

Zadar - potpore na području zdravstva, socijalne skrbi i humanitarnog rada

Otvoren je javni poziv za potpore koje se odobravaju udrugama za programe i projekte od interesa za opće dobro u Zadarskoj županiji temeljem Odluke o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge iz sredstava proračuna Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 22/15). Rok za prijavu je 15. veljače.
upitnik_679x350_copy68560.jpg

Natječaj Udruge Lotos i Indijskoga kulturnoga centra za nove programe

Udruga Lotos i Indijski kulturni centar Zagreb raspisuju natječaj za prijavu programa iz kulture i obrazovanja za godinu 2018./2019. Prijaviti se mogu pojedinci, umjetničke udruge, samostalni umjetnici, kazalištarci, fotografi i mnogi drugi. Rok za prijave je 24. veljače, a prvi rezultati bit će poznati u travnju.
europa_za_gradane_uredzaudruge.jpeg

Objavljeni natječaji za četiri mjere programa Europa za građane

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) objavila je natječaje u sklopu programa Europa za građane 2014-2020 za sve cjeline: (1.) Europsko sjećanje te (2.) Demokratski angažman i građansko sudjelovanje koji uključuje mjere: 2.1. Bratimljenje gradova, 2.2. Umrežavanje gradova te 2.3. Projekte civilnog društva. Rok za prijavu je 1. ožujka do 12 sati.
odrzivost.jpg

Novi natječaji u području Pametnog, zelenog i integriranog prometa

Otvorene su nove teme natječaja Mobility for Growth, natječaja Automated Road Transport te natječaja Green Vehicles u podrucju Pametnog, zelenog i integriranog prometa. Rokovi za prijavu projektnih prijedloga su, ovisno o temi, 30. siječnja 2018. (za prvu fazu) ili 4. travnja 2018. godine.
circusnext_1.jpg

Otvoren natječaj CircusNext PLaTFoRMe!

Otvoren je javni poziv CircusNext PLaTFoRM projekta namijenjenog neafirmiranim suvremenim cirkuskim umjetnicima/grupama i stvaranju novih projekata. Prijaviti se mogu svi, pojedinci ili grupe, bez obzira na dob. Prijave do 29. prosinca.