Novac

upitnik_679x350_copy10522.jpg

ESF - Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja". Rok za prijavu je 28. veljače.
ministry_data.jpg

Ministarstvo otvorenih podataka

Ministarstvo otvorenih podataka izazov je koji potiče kreativni potencijal i korištenje ICT vještina na javno dostupnim podacima za izradu e-rješenja kao što su aplikacije za mobitele i internetske platforme, te vizualizacije koje mogu biti korisne građanima i građankama u regiji Jugoistočne Europe. Tema natječaja na koji se zainteresirani timovi mogu javiti do 28. studenoga su rješenja za podizanje transparentnosti, uključivosti te kvalitete života u gradovima u regiji.
pokrenilogo_copy10366.png

Pokreni nešto svoje

Čakovečka udruga ACT Grupa predstavila je novi razvojni program potpore poduzetničkim projektima Pokreni nešto svoje te su ujedno i otvorene prijave na natječaj. Prijave za natječaj otvorene su do 12. prosinca do 12 sati.
kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy35205.jpg

Poziv nevladinim grassroot organizacijama

Udruga Partnerstvo za društveni razvoj iz Zagreba objavila je 1. rujna 2016. godine poziv za dostavu projektnih prijedloga za podugovaranje u sklopu projekta MEDIA CIRCLE (Broj ugovora IPA/2013/332-758 u sklopu IPA Civil Society Facility (EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI)), sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, za nevladine grassroot organizacije iz Hrvatske. Rok za dostavu prijava produžen je do petka, 7. listopada.
radio_student.png

Natječaj za izradu vizualnog identiteta Radio Studenta

Radio Student vas poziva da se odazovete natječaju za izradu vizualnog identiteta povodom proslave 20 godina rada Radio Studenta. Kao svojevrsna nit vodilja pri izradi koncepta neka vam bude moto Radio Studenta: Radio koji nije za svakoga. Autor ili autorica vizualnog identiteta bit će nagrađen/a s 2500 kuna, a rok za prijave je 2. listopada.
zajednica_odraz.jpg

Natječaj za građanske akcije Naš doprinos zajednici

Četiri regionalne zaklade - partneri Nacionalne zaklade u provedbi Decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, raspisale su natječaj za građanske akcije Naš doprinos zajednici. Rok za prijavu je 15. listopada, a mogu se prijaviti jednokratne akcije isključivo kroz udruge, zaklade i ustanove (škole, vrtići, domovi umirovljenika i drugi).
kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy71682.jpg

Natječaj zaklade Kajo Dadić

Zaklada Kajo Dadić objavila je natječaj Naš doprinos zajednici 2016, za dodjelu financijskih podrški građanskim akcijama.Organizacije koje se mogu prijaviti na natječaj jesu: udruge, zaklade, te ustanove kao što su škole, vrtići, domovi umirovljenika i drugi, a imaju registrirano sjedište djelovanja u jednoj od sljedećih županija: Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska. Rok za prijavu je 15. listopada.