Vijesti

Foto: t.o.

HZZO nepokretnim bolesnicima želi smanjiti fizikalnu terapiju

"Prema nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju u kući za kojeg se savjetovanje zaključuje u petak 8. lipnja smanjit će se broj sati fizikalne terapije za najteže oboljelu nepokretnu djecu i odrasle s gotovo pet puta tjedno kroz čitavu godinu na tri puta tjedno u samo četiri mjeseca godišnje", ističu iz saveza OSIce i apeliraju na HZZO da ne štede na najranjivijim članovima društva.
Foto: OPG Život

Podržite Deklaraciju UN-a o pravima seljaka, praksa kršenja prava mora prestati

"Diljem svijeta prava seljaka svakodnevno se krše bilo kroz direktne napade, bilo kroz razne oblike strukturnog i ekonomskog nasilja kao što su trgovinski sporazumi, nepovoljne političke odluke, monopol korporacija, otimanje zemlje i drugih resursa važnih za proizvodnju", poručili su iz udruge OPG-a Hrvatske Život i Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača u otvorenom pismu predstavnicima vlasti povodom skorog usvajanja Deklaracije UN-a o pravima seljaka i drugih ljudi koji rade u ruralnim područjima.