Bilješke gradske zastupnice: Zastupnici su utvrdili da je trošenje gradskog novca u svrhu ispunjavanja raznoraznih obećanja iz predizbornih kampanja dovelo do velikog deficita. A upravo zbog takvih poteza koji Grad već godinama vode u krivom pravcu, neće biti lako doći do boljih rezultata.

11. sjednica

U utorak 20. travnja održana je jedanaesta sjednica Gradske Skupštine sa dvadeset i četiri točke dnevnog reda. Prije svega je održan aktualni sat, na kojem je gradonačelnik odgovarao na pitanja osamnaest zastupnika. Iako je predsjedavajući upozorio da pitanja treba ograničiti na trajanje od dvije minute, a odgovore na četiri minute, čini se da su zastupnici bili opširniji, a gradonačelnik je, za promjenu, bio mnogo kraći. Davao je gotovo telegrafski sažete odgovore, neke vrste šifriranih poruka, koje iziskuju određen napor da bi se shvatilo što je pjesnik htio reći.

Na primjer, kad ga je HSS-ov zastupnik Darko Vuletić pitao kako napreduje situacija u Holdigu i formiranje Nadzornog odbora, on je odgovorio da neće prisustvovati sjednici Nadzornog odbora, jer ostaje kod svog stava o skupštini Holdinga (znamo, on je ne priznaje unatoč nedvosmislene ocjene Ustavnog suda), te da će u onom trenutku kad ne bude više raspolagao instrumentima za upravljanje gradom "povući odgovarajuće poteze". Ostavlja nas dakle i nadalje u neizvjesnosti i očigledno uživa u tome.

Nešto je opširniji bio gradonačelnikov odgovor HDZ-ovoj zastupnici Margareti Mađerić, koju je također zanimalo stanje u Holdingu, pa je tada rekao da se Holding "odmetnuo", da se tamo zapošljavaju "rodjaci", da se svi "zatvaraju u sobe" (što li to znači?) te da je cijela uprava iz istog sela.

Mnogo je kraći bio odgovor na moje zastupničko pitanje (da li je gradonačelnik, u skladu sa zaključkom tematske sjednice skupštine o prostornom planiranju, pristupio obnavljanju pregovora s investitorom projekta
Cvjetni, kako bi ovaj odustao od izgradnje javne garaže sa četiristo mjesta i rampe u Varšavskoj ulici?). Odgovorio je da zna svoje dužnosti i bez skupštinskih sugestija te da dobro razumijemo što time želi reći. Ponovno sam izašla za mikrofon i rekla da ne razumijem što time želi reći, jer i dalje mislim da je njegova dužnost ispraviti grešku koju je počinio kad je investitoru u tajnim pregovorima obećao da će moći realizirati neprihvatljiv projekt. Tada je ponovno izašao za govornicu i rekao samo "Dobro smo se razumjeli."

Ne, nismo se razumjeli i zasigurno nikad nećemo!

Gradonačelnika sam podsjetila da i sâm govori kako je «procedura majka demokracije» a projekt Cvjetni je on osobno dogovorio izvan bilo kakve demokratske procedure, te da je njegova dužnost spasiti što se spasiti može na što mi je odgovorio neka formiram delegaciju zastupnika i idem pregovarati s Hotom

Slučajnost je htjela da sam se nešto kasnije ponovno suočila s gospodinom gradonačelnikom, za podnevne pauze, kada je napuštao skupštinu. Iako sam bila svjesna da je svaka riječ suvišna neki me inat tjerao da krenem uvjeravati ga... moglo bi se reći prijateljskim tonom. Podsjetila sam ga da i sam govori kako je "procedura majka demokracije", a projekt Cvjetni je on osobno dogovorio izvan bilo kakve demokratske procedure, te da je njegova dužnost spasiti što se spasiti može. Tada mi je rekao neka formiram delegaciju zastupnika i idem pregovarati s Hotom. Nije mi krivo da sam se izložila ovom ignorantskom i uvredljivom tretmanu, jer mi se problem čini previše značajnim da bih propustila ijednu šansu koja bi vodila mogućoj reviziji projekta.

Čitaoci mi neće zamjeriti ako ovdje ubacim jedan komentar koji nije neposredno vezan na zagrebačku skupštinu, ali se odnosi i na investitora o kojem je bilo riječi. Neki je novinar ustvrdio da u Hrvatskoj vlada antipoduzetnička klima, a kao ilustraciju naveo je tri "žrtve" takve klime: Hoto i Ikea u Zagrebu i Rockwoll u Istri. Baš su navedena ta tri egzemplarna primjera investitora koji u sprezi s korumpiranom administracijom rade protiv općeg i javnog interesa, samo u cilju vlastitog profita. O Hotu ne trebamo više govoriti, o Rockwollu još manje. Ikea je najprije odabrala lokaciju pa onda traži da se radi boljeg pristupa toj lokaciju pomaknu naplatne kućice na autoputu. Ni manje ni više ne zahtjeva investitor koji se ponaša u skladu s dobrim starim kolonijalističkim manirama.

Pročelnik Ureda za obrazovanje tvrdi kako u školi u Gundulićevoj ulici konstantno opada broj učenika. Sve to zvučalo je prilično uvjerljivo dok gospodin nije spomenuo da škola raspolaže s 5.000 kvadratnih metara terena. Priključi li se toj činjenici i kolni ulaz do terena, sva argumentacija s brojem učenika postaje nekako neuvjerljiva

Među važnijim pitanjima na aktualnom satu bilo je ono koje je postavio HNS-ov zastupnik
Jozo Radoš, a odnosi se na ukidanje osnovne škole u Gundulićevoj ulici. Ovaj puta je iscrpan odgovor dao pročelnik Ureda za obrazovanje gospodin Lovrić. On tvrdi da ova škola ima svake godine sve manje učenika. Kaže da i druge škola u bližoj okolici nemaju baš mnogo učenika, ali je njihov broj konstantan, dok školi u Gundulićevoj ulici konstantno opada broj učenika. Sve to zvučalo je prilično uvjerljivo, dok gospodin nije spomenuo da škola raspolaže s 5.000 kvadratnih metara terena (halo, pa to je pola neizgrađenih hektara u najstrožem centru!). Priključi li se toj činjenici i druga, a to je kolni ulaz do tog terena, sva argumentacija s brojem učenika postaje nekako neuvjerljiva.

Nakon podnevne pauze konačno se krenulo razmatrati točke dnevnog reda, od kojih su prve bile Izvješća o obrađenim inicijativama za izmjene i dopune GUP-a Zagreba i GUP-a Sesveta. Kao što se sjećate, to je bilo skinuto s dnevnog reda desete sjednice, kako bismo dobili vremena za pažljivo upoznavanje materije. Bitno je za reći da je ovaj obiman materijal sadržavao 1452 inicijative, uglavnom građana koji žele svoju parcelu uključiti u građevinsko područje. Kako su urbanisti bili rigorozni i nisu prihvaćali inicijative koje ne zadovoljavaju urbanističke kriterije prihvaćeno je samo 198 inicijativa.

I nakon toga je Odbor za prostorno uređenje utvrdio da u dvadesetak slučajeva inicijative koje su prihvaćene ipak ne bi trebalo prihvatiti (uz granicu Parka prirode Medvednica, drugi red izgradnje uz potok, umetanje višestambenih zgrada na oranice u naselju obiteljskih kuća i sl.) te da u principu treba odbiti sve zahtjeve koji traže za svoju katastarsku česticu izuzimanje od urbanog pravila koje vrijedi za cijelo naselje, jer se kod gradnje nisu držali pravila. Jedan od njih sagradio je najmanje dvostruko, ako ne trostruko veću kuću od dozvoljene. Zašto bi to trebalo odobriti? Netko je objasnio da bi legalizacijom takvih slučajeva grad došao do novaca koje bi taj graditelj uplatio kao komunalni doprinos. Zaključeno je da je svrsi shodnije da se grad odrekne tog novca u korist reda kojeg bi trebalo uvesti u gradogradnju.

Bio je vrlo koristan zaključak koji je izglasan na prijedlog kluba HNS-a da ubuduće ne bi trebali mjesni odbori, vijeća gradske četvrti i gradski zastupnici davati posebne preporuke nekim inicijativama za prenamjenu zemljišta i legalizaciju bespravnih gradnji. Ista je tema i moja opsesija. Spremam se predložiti širu listu pravila za izmjene GUP-a od kojih je jedna upravo ova koju predlaže HNS. Naime, svaka pravna i fizička osoba ima pravo podnijeti inicijativu za izmjenu plana i nije potrebno posebnim preporukama tražiti za neke privilegirani tretman.

Zelene su zone planirane s razlogom da ostanu zelene, jer imaju određenu i važnu funkciju, a nisu potencijalno građevinsko zemljište, kako to vide neki "gospodarstvenici" i gradonačelnik

Možda najvažniji je podatak da ovaj cijeli veliki igrokaz s prihvaćanjem inicijativa nije obuhvatio one najznačajnije izmjene GUP-a koje bi mogle biti zatražene u tijeku prethodne rasprave od vijeća gradskih četvrti, zastupnika, gradonačelnika i gospodarstvenika kojima je gradonačelnik uputio posebno pismo da podnesu svoje zahtjeve za izmjenu GUP-a. Odakle se uopće pojavilo to "pismo gradonačelnika", iz koje zakonske odredbe? Tko su ti gospodarstvenici koje se posebno poziva? Da nisu to možda oni koji između dviju izmjena GUP-a kupuju zemljište u zonama gradskog zelenila, dakle negrađevinsko zemljište, i to po nižoj cijeni? Taj bi gradonačelnikov angažman trebalo ubuduće onemogućiti. Zelene su zone planirane s razlogom da ostanu zelene, jer imaju određenu i važnu funkciju, a nisu potencijalno građevinsko zemljište, kako to vide neki "gospodarstvenici" i gradonačelnik.

Poslije podnevne pauze započela je dugotrajna rasprava o četiri točke dnevnog reda koje se odnose na izvještaje o izvršenju Programa gradnje i Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini, te o Programu gradnje i Programu održavanja infrastrukture u 2010. godini o čemu je izvještavao pročelnik Jelavić. Radi se o održavanju i proširenju svih gradskih instalacija o kojima ovisi komunalni standard (promet, vodovod, kanalizacija, plin, uređenje javnih površina itd.).

Vrlo preciznu ali i zastrašujuću analizu stanja dao je SDP-ov zastupnik Igor Rađenović. Godine 2009. bile su preuzete nepodmirene obaveze iz 2008. godine u iznosu od 800 milijuna kuna. U 2009. godini izvršenje je slabije za 700 milijuna kuna, a u 2010. se još slabijim tempom prikupljaju sredstva, pa se ovog časa može govoriti o ukupnom deficitu od 2 milijarde kuna u ovom sektoru. Kako se postaviti kao zastupnik u odnosu na ove činjenice? Preuzimam li odgovornost izglasavajući ove dokumente?

Zastupnik Josip Kregar gromoglasno je odgovorio na ova pitanja. Budući da je pročelnik Jelavić sasvim iskreno rekao da se nisu poštovali planovi, da se trošilo mimo programa Kregar upozorava da je učestalo kršenje propisa vrlo ozbiljno pitanje i razlog za pokretanje državne revizije i državnog odvjetništva, ako ne i ostavke gradonačelnika. Jedna od najtežih posljedica velikog deficita je neplaćanje izvršenih radova, što je početak lanca nelikvidnosti i pogodna klima za korupciju, jer se poručuje izvođačima: izvršite posao, a mi ćemo vam platiti ili nećemo, ovisno o našoj volji. Također, oni ugrađuju gubitke u kalkulacije za nove poslove i tako se događa da Zagreb ima najviše cijene građevinskih radova u državi.

Predizborna kampanja za gradonačelnika i predsjednika države bile su prilika za davanje raznoraznih obećanja i ti se dugovi potežu do danas. Istaknut je primjer trga u Sesvetama, čije se uređenje sada nalazi kao financijska obaveza u programu

Daljnja diskusija iskristalizirala je suštinu problema. Dvije su predizborne kampanje (za gradonačelnika i predsjednika države) bile prilika za davanje raznoraznih obećanja koja je trebalo financirati i ti se dugovi potežu do danas. Istaknut je primjer trga u Sesvetama, čije uređenje je obećano prije par godina u predizbornoj kampanji te je i obavljeno, a sada se nalazi kao financijska obaveza u programu. Glasovanjem su oba izvješća i oba programa uvjetno usvojeni, kako se ne bi zaustavio proces razvoja komunalnog sektora, ali se traži da se skupština mjesečno izvještava o eventualnom odstupanju od programa.

Osim gradonačelnikove samovolje nesređeno stanje je moguće jer se planiranje kao takvo uopće ne shvaća ozbiljno. Čak je svojevremeno gradonačelnik dobacio jednom zastupniku da je izgleda završio sovjetske škole kad zagovara srednjoročno planiranje. Veliki, veliki nesporazum je u pitanju, jer se gradom ne može racionalno upravljati bez takvog planiranja/programiranja.

Među teške nesporazume spada također uvriježena praksa da bilo tko bilo gdje na ogromnom gradskom prostoru može dobiti građevnu dozvolu i graditi, a da ceste i ostalu infrastrukturu do tog objekta mora platiti grad. To neminovno može završiti samo financijskim krahom grada, jer komunalni doprinosi koje uplaćuju graditelji ne mogu nikako pokriti neracionalnu, disperznu gradnju infrastrukture. Iako je nekoliko zastupnika zazivalo srednjoročno planiranje, to još uvijek nije osviješteno kao nužna pretpostavka racionalnog razvoja i praksa koju smo tek počeli uspješno razvijati 70-tih do 90-tih godina, a potom je s gnušanjem napustili. Po toj je metodologiji izgrađen gradski razvojni pravac uz Horvaćansku ulicu, s tramvajem, cjelokupnom infrastrukturom i rekreacijskim područjem Jaruna. Tako se to radi u ozbiljnim gradovima i zato je jedan od zaključaka tematske sjednice Skupštine o unapređenju prostornog planiranja obvezao prostorne planere da se vrate srednjoročnom prostornom planiranju.

Donekle u skladu s takvim razmišljanjem bio je zaključak kluba SDP-a da se skine s dnevnog reda Prijedlog odluke o izradi urbanističkog plana uređenja Lučko-Starča. Radi se o simpatičnom detaljnom planu kojim se planira izgradnja malog stambenog susjedstva nastavno na poteze obiteljskih kuća u Lučkom. No tamo nema niti blizu kolektora za odvod otpadnih voda, pa nema smisla da se ta izgradnja tamo planira.

Stanovnici Trnja su se organizirali u udruge koje zastupaju interese lokalnog stanovništva, naoko oprečnih stavova o ciljevima i načinu rekonstrukcije. Zbog toga je odlukom o izradi ovog plana predviđena izrada sociološke studije koja će preispitati stav svakog pojedinog domaćinstva i rezultati te ankete biti će ulazni pokazatelj za izradu plana

U grupi odluka o izradi urbanističkih planova uređenja donesena je konačno i odluka da se ponovno priđe izradi tog plana za područje Starog Trnja, južno od autoputa i zapadno od mosta Slobode. To je područje sitne obiteljske gradnje, koja je mjestimično vrlo niske kvalitete. Neki je investitor čak kupio livadicu i želi na njoj graditi, naravno, vrlo visoko i vrlo gusto. Stanovnici su se organizirali u udruge (Stup i Most) koje zastupaju interese lokalnog stanovništva, naoko oprečnih stavova o ciljevima i načinu rekonstrukcije. Zbog toga je odlukom o izradi ovog plana predviđena izrada sociološke studije koja će preispitati stav svakog pojedinog domaćinstva i rezultati te ankete biti će ulazni pokazatelj za izradu plana. Bravo Trnjani, zaslužili ste to!

Kad se zbroji sve što se u Skupštini događa može se reći da se zaista osjeća neki blagi povjetarac promjena na bolje. Ali, neće biti lako doći do vidljivih rezultata, jer previše toga već godinama ide u krivom pravcu. Insuficijencija institucija naročito je ograničenje. Trebalo bi uključiti mlade, školovane i etične ljude, jer su postojećima slomili kičmu.

Ključne riječi: Milan Bandić, zagreb
<
Vezane vijesti