Foto: Ivan MaričićFoto: Ivan MaričićPlatforma za reproduktivna prava žena upozorava da je takozvani Hod za život politički skup koji nema veze sa zaštitom života, već mu je cilj ograničavanje dostupnosti pobačaja i njegova zabrana. Drugim riječima, oduzimanje prava ženama da odlučuju hoće li, kada i s kime imati djecu.

Aktivisti_kinje koji_e brane teško izborena prava žena zbog toga su tijekom tzv. Hoda za život raznim akcijama duž Ilice, ali i na pročeljima zgrada na Trgu bana Jelačića, raskrinkavali_e prave namjere tog skupa i upozorile_i da je ovo hod po ženama i njihovim pravima. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Transparentom "Hod za život gazi žene", koji je išao ispred kolone tzv. Hoda za život, nenasilnim sjedanjem žena pred kolonu zbog kojeg su privedene, transparentima ‘Crkva i država u ratu protiv žena’ i "'Hod za život' gazi žene" na pročeljima zgrada na Trgu te manjim transparentima duž Ilice aktivisti_kinje su poručili_e  da neće dopustiti da se gaze temeljna prava žena.

Iako lažnu borbu za život prikazuju kao borbu i za demografski rast - demografski rast i ilegalnost pobačaja nisu ni u kakvoj vezi. Oni koji zagovaraju demografski rast trebali bi se fokusirati na borbu protiv otpuštanja trudnica jer su trudne, donošenja zakona o radu koji štete trudnicama, a zalagati se za sigurna radna mjesta i plaće, adekvatne društvene servise i obrazovanje.

Također, ističe se kako kriminalizacija pobačaja, koju tzv. Hod za život zapravo zagovara, ne znači da će se pobačaj prestati izvoditi, već da će se vršiti (kao i nekad u prošlosti) ilegalno i u nesigurnim uvjetima, čime se dovodi u opasnost živote i reproduktivno zdravlje žena.

Iako je i danas legalan, pobačaj u Hrvatskoj je i dalje nedostupan. Zbog visoke cijene, prakse priziva savjesti, ali i jake stigme i pritiska za žene, mnogim ženama je pristup ovom pravu ograničen, zato Platforma zahtijeva legalan, dostupan, siguran i besplatan pobačaj. Zahtijevamo dostupnu i besplatnu kontracepciju te adekvatnu seksualnu edukaciju. Zahtijevamo ukidanje priziva savjesti ginekologa i ginekologinja. Zahtijevamo obiteljsku, demografsku i socijalnu politiku koja ženama omogućava sve uvjete za donošenje odluka o rađanju ili ne-rađanju i planiranju obitelji.

Žene ne žele natrag na ilegalan pobačaj!

Ključne riječi: prava žena, pobačaj
<
Vezane vijesti