Vijeće za elektroničke medije poništilo je natječaj za dodjelu koncesije, zbog toga što je ocijenilo da se njezinom dodjelom "ne bi značajno pridonijelo pluralizmu medija"

Nacionalnu koncesiju za novi TV kanal nije dobio niti jedan od kandidata koji su se natjecali - Nova TV, Super TV, Kanal 5 i grčka Antenna Grupa. Odlučilo je tako šesteročlano Vijeće za elektroničke medije. Niti jedan kandidat nije skupio potrebnu većinu, pa je time natječaj poništen.

Predsjednik Vijeća Zdenko Ljevak kazao je da su sve ponude zadovoljile uvjete natječaja, ali da nijedna pristigla ponuda ne bi značajno pridonijela pluralizmu medija u Hrvatskoj, niti bi obogatila ponudu. "Vijeće vjeruje da ce se o tome voditi računa na sljedećem natječaju", rekao je Ljevak

RTL Televiziji Vijeće je produžilo koncesiju na još 15 godina, a specijalizirani kanal također je dobio RTL. Riječ je o dječjem programu Kockica koji će ta televizija morati pokrenuti do 1. 11. 2013.

Podsjetimo, Vijeće za elektroničke medije raspisalo je tri natječaja, koji su zaključeni u lipnju. Prvi natječaj je za produženje koncesije postojećoj televizijskoj kući RTL Hrvatska kojoj rok uskoro ističe, drugi je za koncesiju za novu nacionalnu televiziju općeg tipa, a treći natječaj je za koncesiju za specijalizirani program. Koncesiju za taj specijalizirani program imao je Kapital Network, ali im je oduzeta.

<
Vezane vijesti