Foto: IlustracijaFoto: IlustracijaOkrugli stol će se održati u Palači "Fritzy" u Malom Lošinju u petak, 29. studenoga, s početkom u 18 sati.

Hrvatski astronomski savez i Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja uz podršku Centra za mirovne studije iz Zagreba pozivaju Vas na okrugli stol "Budućnost vojnih nekretnina na Malom Lošinju" koji će se održati u Palači Fritzy u Malom Lošinju, u petak 29. studenoga 2013. godine, s početkom u 18 sati.

Na području grada Malog Lošinja postoji velika količina vojnih objekata od koji su neki privedeni novoj namijeni, ali većina objekata još uvijek stoji i pomalo se urušava te nagrđuje grad i predstavlja opasnost za ljude i okoliš. Na području grada postoje različiti primjera prenamjene vojnih objekata u javne svrhe (Gradska knjižnica i čitaonica - bivši Dom JNA), namijeni za potrebe organizacija civilnog društva (Plavi svijet - bivši Dom Armije), komercijalnoj namijeni (Grad Mali Lošinj - prodaja bivše vojne ambulante i zahtjev za izgradnju marine na području bivše vojarne Velopin) te neriješen zahtjev za korištenje zgrade u javne namijene za potrebe tehničke kulture (Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja - jedan objekt na području bivše vojarne Velopin).

Ovim okruglim stolom voljeli bismo aktualizirati problem neperspektivne vojne imovine koja stoji, urušava se i predstavlja opasnost za ljude i okoliš, problem nepostojanja popisa neperspektivne imovine i jasnih postupaka za konverziju iste te potrebu da se ubrza proces konverzije imajući na prvom mjestu u vidu potreba lokalne zajednice. Pozivamo građane i građanke Malog Lošinja da dođu na okrugli stol, informiraju se o trenutnom statusu pojedinih objekata te izraze i svoje viđenje o mogućoj namjeni neperspektivnih vojnih objekata na Malom Lošinju.

Uvod u raspravu dat će:

Dorian Božičević, Hrvatski astronomski savez i Zajednica tehničke kulture Grada Malog Lošinja - konverzija u Malom Lošinju i jedno iskustvo traženja prenamjene vojnih objekta za potrebe udruga

Mladen Pejnović, predstojnik Državnog ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) - prezentacija plana i programa rada Ureda vezano za budućeprenamjene

· Predstavnik/ica MORH-a (TBC)

· Kruno Kardov, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - opće stanje vezano za konverziju

· Dunja Mickov, Zelena Istra i građanska inicijativa Volim Pulu - kako su se greađani Pule mobilizirali oko prenamjene Muzila?

U nastavku rasprave uključiti će se i:

Andrea Borić, Plavi svijet - iskustva po pitanju traženja i dobivanja prostora vezano za novi lošinjski Centar za znanost o moru

· Nevenka Morović-Janković, Grad Mali Lošinj - Ured grada i upravljanja gradskom imovinom - iskustva vezana za dobivanje zgrade bivšeg Doma JNA za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice

• Predstavnik/ca Ureda gradonačelnika Grada Malog Lošinja (TBC)

• Predstavnik/ca Primorsko-goranske županije (TBC)

Ljiljana Rukonić, predsjednica uprave Županijske lučke uprave u Malom Lošinju (TBC)

• Predstavnik/ca Lošinjske plovidbe (TBC)

Pozivamo Vas da se priključite raspravi.