unnamed_45.jpgDrugo predavanje iz ciklusa, pod naslovom Skriveno blago Gornjega grada- revitalizacija Palače Babočaj- Gvozdanović, održati će se 23. ožujka u 18 sati, u prostorima Društva arhitekata Zagreba (Trg bana Josipa Jelačića 3/1).

U sklopu XII ciklusa programa Arhitektura i naslijeđe o obnovi i revitalizaciji naslijeđa sredstvima fondova Europske unije slijede i ostala predavanja o revitalizaciji zagrebačkih muzeja:
 
23. 03. 
SKRIVENO BLAGO GORNJEGA GRADA - REVITALIZACIJA  PALAČE BABOČAJ - GVOZDANOVIĆ
Katarina Bence, Željko Kovačić, Miroslav Gašparović, Vesna Ledić
 
06. 04. 
OBNOVA PROČELJA ETNOGRAFSKOG MUZEJA – PROJEKT NOVOG POSTAVA
Goranka Horjan, Blanda Matica
 
20. 04.
OBNOVA TEHNIČKOG MUZEJA I NOVI POSTAV
Markita Franulić, dr.sc. Vlatka Rajčić
 
11.05.
OBNOVA SPOMENIČKE PALAČE AMADEO ZA HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ 21. STOLJEĆA
Goran Rako, dr.sc. Iva Mihoci