Nagradno pitanje ususret današnjoj promociji novih diplomanata na Filozofskom fakultetu u Zagrebu: Ako 2 000 studenata "bolonjaca" još uvijek nije dobilo diplomu, a promocija, na koju se u prosjeku pozove 40 studenata, održava se dva puta na godinu, kroz koliko će godina Filozofski fakultet podijeliti sve diplome, a da pri tome računamo i sve studente koji će u međuvremenu diplomirati?

Za razliku od bolonjske generacije, danas će slaviti samo oni koji su diplomirali po starom sustavu studiranja, a od kojih su neki svoje diplomske radove obranili prije svega nekoliko tjedna

Iako je svoj diplomski rad obranila prije gotovo godinu dana i tako stekla akademski naziv magistre sociologije, Tea Vidović nije bila pozvana na promociju diplomiranih studenata koja se danas održala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pozivnica na promociju nikad nije stigla ni na adresu većine njenih kolega koji su također studirali po bolonjskom sustavu, a od kojih su neki preddiplomski studij završili prije četiri, a diplomski prije dvije godine. Za razliku od bolonjske generacije, danas će slaviti samo oni koji su diplomirali po starom sustavu studiranja, a od kojih su neki svoje diplomske radove obranili prije svega nekoliko tjedna.

the_graduate.jpg

Budući da ni nakon godinu dana nije dobila svoju svjedodžbu Sandra Mirković obratila se Fakultetu, koji joj je obećao da će uskoro dobiti zasluženo. Prošla je još jedna godina, a ovaj put su od nje u studentskoj službi zatražili da napiše molbu

Nakon završetka preddiplomskog studija, njena kolegica Sandra Mirković, koja također nije upala među četrdesetak "odabranih", odlučila je upisati diplomski na Hrvatskim studijima. Na drugi fakultet se također uspjela upisati na temelju potvrde, no Mirković je, kao i dio drugih studenata kojima je svjedodžba bila uvjet za zaposlenje ili prelazak na drugi fakultet, inzistirala na izdavanju isprave. Uskoro je saznala da Filozofski fakultet zbog problema u informacijskom sustavu nije vodio evidenciju ocjena u električnom obliku, pa je na zahtjev iz studenske službe ispunila Excel tablicu s prijepisom vlastitih ocjena. Budući da ni nakon godinu dana još uvijek nije dobila svoju svjedodžbu, obratila se Fakultetu koji joj je obećao da će uskoro dobiti zasluženo. Prošla je još jedna godina, a ovaj put su od nje u studentskoj službi zatražili da napiše molbu. Kako je od njenog zahtjeva na kraju prošlo više godina nego li je studirala na Filozofskom fakultetu, studentica je svoj problem odlučila izložiti u e-mailu kojeg je u rujnu ove godine poslala Borislavu Mikuliću, tadašnjem prodekanu za nastavu i studente. "Zbog veličine našeg fakulteta, broja studenata i osobito zbog posljedica koje je sobom donijela bolonjska reforma u evidenciji studija, mnoge teškoće se nisu mogle izbjeći. Osim toga, moram upozoriti na to da obaveza Fakulteta da izdaje diplome ne znači automatsko izdavanje diploma na kraju svake akademske godine, budući da je ono povezano ne samo s organizacijskim pitanjima nego i s troškovima za studente. S obzirom na to da za upis diplomskog studija nije potrebno štampanje diploma, većina studenata zbog troškova ne zahtijeva izdavanje diplome, osim za potrebe nastavka studija na drugim institucijama ili u svrhu zapošljavanja. Svim takvim studentima koji su podnijeli zahtjev za hitno izdavanje, diplome su izdane u najkraćem mogućem roku", stajalo je u odgovoru, uz napomenu da je njena svjedodžba najednom, nakon četiri godine čeka u referadi. S druge pak strane, kada je bivši dekan Jurković u zadnji tren odlučio održati promociju, četrdesetak diploma izrađeno je u samo nekoliko dana.

Borislav Mikulić, bivši prodekan za nastavu: "Obaveza Fakulteta da izdaje diplome ne znači automatsko izdavanje diploma na kraju svake akademske godine..."

U međuvremenu je i Tea Vidović odlučila ispuniti Excel tablicu s ocjenama. "Dok sam 2010. godine predavala zahtjev za izdavanje svjedodžbe s preddiplomskog studija, u referadi sam pitala kada će se održati promocija prvostupnika na što sam dobila odgovor da će se održati za nekoliko mjeseci. Kako se to nije dogodilo, a tijekom pisanja diplomskog rada odlučila sam se prijaviti na stipendiju za koju mi je bila potrebna orginalna isprava o završetku preddiplomskog studij, ponovno sam otišla na fakultet. Ovaj put su mi poručili da moram pisati molbu za izdavanje svjedodžbe po hitnom postupku", objašnjava Vidović i dodaje da je u međuvremenu odustala od potraživanja. No nakon obrane diplomskog rada, Vidović je ponovno naišla na novu birokratsku zapreku - sada joj osim svjedodžbe nedostaje i diploma. Iako sje na Filozofskom fakultetu s radom započela nova uprava na čelu s Damirom Borasom, njegov obrazac rada nije se razlikovao od onog za Jurkovićeva mandata. U veljači ove godine održana je još jedna premijerna promocija za četrdesetak nasumično odabranih studenata kojima su ovaj put uručene diplome o završetku diplomskog studija, doduše, sa znatno smanjenim brojem krivo otisnutih podataka.

"U međuvremenu sam se zaposlila, a nakon što sam diplomirala, srećom u nesreći, na poslu su mi priznali potvrdu o stečenom akademskom nazivu. No postoje radna mjesta na kojima se inzistira na ustupanju diplome koju većina mojih kolega i ja i dalje nemamo", kaže Vidović. Osim za zaposlenje, orginalna diploma potrebna je i onima koji školovanje žele nastaviti na poslijediplomskom studiju u Hrvatskoj ili inozemstvu. U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta podsjećaju da je Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisana prekršajna odgovornost pravne osobe koja studentu ne izda ispravu o studiju iako su za to ispunjeni predviđeni uvjeti.

diplomac_2.jpg

Stoga studentima koji su završili preddiplomski i diplomski studij na Filozofskom fakultetu ne preostaje ništa nego da i dalje čekaju. A kako bi prikratili vrijeme, u međuvremenu mogu riješiti sljedeći matematički zadatak: Ako na Filozofskom fakultetu 2 000 studenata još uvijek nije dobilo diplomu, a promocija, na koju se u prosjeku pozove 40 studenata, održava se dva puta na godinu, kroz koliko će godina Filozofski fakultet podijeliti sve diplome, a da pri tome računamo i sve one studente koji će u međuvremenu diplomirati?

<
Vezane vijesti