U listopadu će HRM i NATO na otoku Žirju održati mornaričku vježbu Plemeniti Mida: Javne ustanove se u nas ravnaju geslom svačije je ničije, pa vojska drži da je fraza javni interes dostatna za izvlaštenje bez obeštećenja stotina vlasnika žirjanskih pašnjaka. To su perspektive veće sigurnosti građana u sklopu vojnog saveza koji se ovdje nadovezuje na povijesne dosege društvene odgovornosti Varšavskog pakta. Iza svega toga počiva desetak kilometara obale za kakvu bi današnje mediteranske rivijere prodale košulju…
U listopadu će hrvatski vojnici po četvrti put zajedno s postrojbama NATO u sklopu do sada najveće ovdašnje vježbe zajedno vježbati pomorski desant na jednom neobičnom dijelu hrvatskog primorja. Jedinstvenim ga ne čine ni nenagrđene prirodne ljepote niti neostvareni režim zaštite tih nenagrđenih obala. Domaćini iz MORH-a ističu čast prvog upriličavanja velike vojne vježbe van zemalja NATO, osim što u stvari nisu domaćini jer je narav jedinstvenosti tog zemljišta pravno-povijesna.
U svakoj je europskoj zemlji na zakonskom životu ostao makar mali broj ovakvih pravnih arhaizama u obliku skupno posjedovanih zemljišta, već od wimbledonskih parkova sačuvanih akcijom Commons, Open Spaces and Footpaths Preservation Society, škotskih obala s lokalno posjedovanim plimnim generatorima struje, preko ciriške šume Sihlwald odakle su ogrjev po propisu dobijale udovice, svećenstvo, učitelji i gradska sirotinja, dva sela kod Brugesa u Belgiji, istočnofrancuskih pasišta koncesioniranih za današnji turizam, živućih švicarskih pasišnih udruga sve do okolice Beča i dalje.
Čiji je travnjak… i internet
Skupno posjedovana i zajednička dobra mogu se od ubavog pučinskog pašnjaka uopćiti do pitanja vlasništva nad zrakom i okolišem. Upitamo li se kako su predindustrijska društva regulirala pravo na lov i vlasništvo nad lovljenim životinjama, u idućem se koraku možemo zateći pitajući kako postindustrijska društva reguliraju lov na informacije i vlasništvo nad internetom. Najcitiraniji članak društvenih znanosti je upravo Hardinov Tragedy of the commons iz časopisa Nature 1968. godine, a pretresanja pitanja zajedničkih resursa i zajedničkog vlasništva danas se približavaju zbiru od pedeset tisuća bibliografskih jedinica. I nad samom zemljom nije riječ isključivo o pastoralama uz čobanske svirale, jer je pravni koncept validan i u uređenjima novih ekskluzivističkih naselja čije se kapije pod sigurnosnim kamerama otvaraju samo na poziv stanara.
U povijesnom korijenu svih ovih istančanih pretresanja leže priprosti zajednički pašnjaci. Ove uspomene podsjećaju na moć koja izvire iz današnjih vladanje energentima: u srednjem vijeku temelj moći bio je u vladanju zemljom odakle su dolazili i urodi i tadašnji energenti. Vlasnik tog temelja društvene moći bio je kralj, vlasnik zemlje kojom je nagrađivao lojalne i sâm upravljao još nerazdijeljenom zemljom poput šuma ili pasišta. Postupno razdvajanje političkih moćnika (plemstva) od imućnika (zemljoposjednika) putem otkupa zemlje od njenih prijašnjih obrađivača označilo je ekonomski konac srednjeg vijeka. U raznim pučkim otkupima zemlje profilirale su se lokalne društvene zajednice na kakvu npr. na Dugom otoku pod nazivom Skupština podsjeća pasište koje su od pašnjaka biskupa Zmajevića otkupili njegovi prijašnji težaci da bi ga dijelom pošumili a dijelom iskrčili za maslinike.
Komunistički feudalizam
Zajednički pašnjaci, za kakve je napisano da od njih povjesničari zaziru a činovnici ih preziru, kod nas su ostali kao fosili tu i tamo po otočnoj periferiji. Nakon konačnog dokidanja feudalizma u Dalmaciji, Istri i području povijesne Vojne krajine 1947. godine, 99 godina kasnije nego u ostatku negdašnje carevine, stanovnicima Luna i Novalje na Pagu radi vlasništva na pasištima Lunjskog poluotoka je ostalo dizati individualne zahtjeve u komisijama za uzurpaciju paške i rapske općine. Zadnji feudalac na tom nekadašnjem feudu rapske komune bio je NOO Rab u kojem je adoptirana udruga suvlasnika još 1945. pripremila slanje štimadura za procjenu uroda i količina sira za feudalna davanja.
Današnji zaštićeni značajni krajobraz Lunjskog poluotoka na Pagu najbolji je putokaz kroz pravne zapletaje vlasništava na obali, u kakvima su se zemljoposjednici i zemljoobrađivači (težaci) našli živjeti vrata pored vrata. U dijelu Hrvatske iz prijašnje sfere ugarskog prava kolektivna vlasništva nad zemljom okončana su 1913. godine. Zemljišne zajednice u kakve se po zakonu iz 1894. pretakalo kolektivno vlasništvo posebno su dokinute 1947. godine. Prostrana pasišta premašivala su eksproprijacijski prag kojim se u novoj državi udaralo po kulacima, i praktično su sva kolektivno posjedovana zemljišta (gmajne, komuni, muše ili bušaci kao pasišta i tereni za ogrjevno drvo, ili napose podržavljene šume) bila u vlasništvu države, općina ili gradova.
Lokalno je vlasništvo nad zemljom u novim vremenima poprimilo nenadane oblike građanskog otpora pred nejasnim odlučivanjima, poput onog na Viru gdje su 1978. otočani krenuli u rasprodaju otoka vikendašima da bi onemogućili izgradnju nuklearne centrale. Kroz sva ova uska grla pravne povijesti do današnjice se nepodijeljeno u suvlasništvu otočana našlo samo nekadašnje pasište na otoku Žirju, jednom od hrvatskih privatnih otoka.
Država u gostima
Ovo današnje HRM/NATO desantno vježbalište ne baštini izravno dugovječnu pravnu povijest skupnog vlasništva jer se u težačkim rukama našlo tek 1876. kada je bivšim franjevačkim vlasnicima postalo moguće prodati ga. Ovdje su se otočani našli u sljedničkoj ulozi nekadašnjeg vladara, jer je Mletačka republika 1650. nadošlim bosanskim franjevcima ustupila pravo ubiranja poreza na koje ima pravo isključivo država. Zato je zemlja koja je drugdje kao općinska ili komunska u vlasništvu gradova ili države na ovom otoku ostala u rukama mještana. Kuga je fratre zadržala u Šibeniku i preuzeta obveza uspostavljanja dušebrižništva na otočnom pastvom nije se nikad ispunila. Mogućnosti otkupljivanja zemlje u XIX. st. toliko su pravno zakomplicirala posjed da je šibenskom samostanu bilo jeftinije prodati sva svoja prava nego nastaviti parnice.
U industrijskom vremenu je na ovakvim mjestima autoritet feudalca zamijenjen autoritetom vojske. Ročište s početka aktualne vojne parnice izvlaštenja 1983. pamti se po domorodačkoj konstataciji: Ne bi vi bili na mojemu da nije topova. Takav je autoritet učinio da se lokalna kopanja protudesantnih topničkih skloništa za vrijeme tršćanske krize pamte gorkom dosjetkom kao dobrovoljni prisilni rad. U to se vrijeme širenje vojnih položaja preko drugih lokalnih individualnih zemljišta ugovaralo dočasničkim revolverom prislonjenim na vlasničko čelo, u tom dislociranom dijelu danas na raspolaganju portfelja državne imovine i obilaženom od mnogih aspiranata s privatizacijskim vezama.
Nakon što je bitnicu nakon njene burne rujanske povijesti 1991. pet godina kasnije napustila topnička momčad, čuvar je naftom HRM za agregat podupiran i za svoj obrt robinzonskog turizma. Idući se zaduženi čuvar bavio prezentacijom turističkih aspiracija in situ i zatvaranjem novih ograda pred dolazak turističkih gradnji koje su se tek promolile nad horizontom. Na kolektivnom zemljištu je kolektivni čin vlasnika bilo upriličavanje skupnog fotografiranja Šime Strikomana 2005. godine, kao i tadašnja kolektivna izložba o rujanskim zbivanjima 1991. koju je čuvar mešetarskih interesa nad ovim obalama odnio dan nakon postavljanja (sadržaj izložbenih ploča postavljen je kao pdf-datoteka .
Građani i njihova zajednica
Dolazak NATO unio je zanimljivu novost. Pripreme jedne velike vojne vježbe su se krenule provoditi po priručničkom podsjetniku za odnose s javnošću, pa je među takvim obvezama u Splitu 20. lipnja odrađen i okrugli stol s ekološkim udrugama. Time se iz iskustva te velike organizacije drži da je ovaj dio posla obavljen. Ne lezi vraže, u svim učinjenim euroatlantskim usklađivanjima nacionalnog života do sada se propustilo pravno regulirati povijesna kolektivna imovinska prava na nekretninama. Iz drugog je pravnog rukavca i danas moguće biti tuženikom u četvrtstoljetnoj parnici kakvu se po pozitivnom zakonu niti ne može učinkovito privesti koncu.
U takvoj parnici čak i tuženici dijele dio interesa s tužiteljem koji im želi prisvojiti zemlju, jer bi to podrazumijevalo sređivanje knjižnog uloška iz lokalnog zemljišnika i njihovo pravično obeštećenje. Kada ni norveški novac od 2003. do danas nije pomogao da se na Kornatima dokonča nova katastarska izmjera, izgledi za uređivanje vlasništva su na ovom mjestu realno bliski nuli. Pred listopadski događaj teškoća leži u tomu što priručničko štivo NATO ima poglavlje o ekologiji, ali nema o ljudskim pravima. To bi se, valjda, imalo podrazumijevati za riješeno.
Kakvi se standardi uspostavljaju nad ovom kockicom hrvatske kulturne raznolikosti? Pag, Vir ili Žirje dobri su otočni lakmusi procesa kakve vidimo i u centru glavnog grada, jer ni u tim omeđenim epruvetama nema supstanci ili sila kakve već ne postoje na kopnu. Tu vidimo jednu nedovršivu 24-godišnju parnicu kakvu bi se, po pozitivnom zakonu, imalo razriješiti na ročištu u sportskoj dvorani. To su javne ustanove koje se također ravnaju geslom svačije je ničije, pa je prošla šumarija naputila lugara da ruši oznake seoskog vlasništva kako bi postala vlasnikom dijela šume (i danas bez plana održavanja) a vojska u nastavku parnice nad napuštenim zemljištem drži da je fraza javni interes dostatne za izvlaštenje bez obeštećenja stotina vlasnika i tisuća nasljednika.
To je država koja se na vlasništvu svojih građana očekuje nesmetano švercati, ali ipak daje za pravo sankcioniranju besplatne vožnje tramvajem. I to su perspektive veće sigurnosti građana u sklopu vojnog saveza koji se ovdje nadovezuje na standard društvene odgovornosti Varšavskog pakta. Iza svega toga počiva desetak kilometara obale za kakvu bi današnje mediteranske rivijere prodale košulju, otoka na kojem svatko mlađi od šezdeset predstavlja osvježenje i ustavna zaštita vlasništva s Zakonom o otocima po kojem su nekretnine na otocima osobitoga povijesnoga značenja od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu.

Autor je kustos etnolog Muzeja grada Šibenika.
Ključne riječi: nato, MORH, Dalmacija, vojne vježbe
<
Vezane vijesti