Četrdesetak organizacija poručilo Vladi RH: Krajnji je rok da odustanete od izgradnje štetne i skupe hidroelektrane Ombla

Četrdesetak organizacija civilnog društva iz svih krajeva Hrvatske, uključujući i Hrvatsko biospeleološko društvo te niz organizacija iz Dubrovnika uz međunarodne organizacije poput Friends of the Earth International, Bankwatch i Justice and Environment uputile su pisma Vladi RH i Europskoj Banci za obnovu i razvoj, tražeći da odustanu od ovog štetnog projekta.

Udruge podsjećaju kako je Europska banka za obnovu i razvoj odobrila kreditiranje izgradnje HE Ombla u studenom 2011. godine, "prije nego je projekt bio kvalitetno ocjenjen s aspekta zaštite okoliša uz neadekvatno sudjelovanje javnosti, uz uvjet da HEP napravi dodatne studije bioraznolikosti špiljskog sustava Vilina špilja - Izvor Omble".

Istraživanje je dokazalo kako bi izgradnja HE Omble imala dugotrajne i nepovratne posljedice na ekosustav Vilina špilja - Izvor Omble i mogla bi trajno uništiti stanište koje je zaštićeno kao dio Natura 2000 i kao dio postojeće nacionalne ekološke mreže.

Rezultati tih istraživanja sada potvrđuju da je ovo stanište jedno od najbogatijih bioraznolikošću u Hrvatskoj, ali i u svijetu, podsjećaju udruge. Naime, istraživanje je dokazalo kako bi izgradnja HE Omble imala dugotrajne i nepovratne posljedice na ekosustav Vilina špilja - Izvor Omble i mogla bi trajno uništiti stanište koje je zaštićeno kao dio buduće europske ekološke mreže Natura 2000 i kao dio postojeće nacionalne ekološke mreže.

"Iako postoje mjere smanjenja štete za pojedine zaštićene vrste, pozitivni učinak takvih mjera se ne može dokazati, dok za zaštićeno stanište mjere smanjenja štete ne postoje", priopćile su udruge.

Istraživanje je također dokazalo postojanje 68 vrsta, od kojih je većina endemskih vrsta za Dinaride Hrvatske i BiH, dok su mnogobrojni endemi šireg područja Dubrovnika. Prisutno je čak 14 endema prisutnih samo u špiljskom sustavu Vilina špilja - Izvor Omble.

Unatoč tome, zaključak studije o bioraznolikosti je da se projekt može realizirati uz mjere smanjenja štete, poput stvaranja umjetnih špilja uz postojeću.

"Ovakav zahvat u prirodu bi se, prema hrvatskom zakonodavstvu i EU smjernici o staništima, mogao provesti jedino ukoliko je projekt od prevladavajućeg javnog interesa. Kada bi projekt donosio izuzetne ekonomske i društvene koristi, onda bi se možda mogao realizirati usprkos šteti za okoliš. No HE Ombla ne donosi niti značajnu ekonomsku, niti značajnu društvenu korist, kako smo već naglašavali u ranijim pismima, akcijama i komunikacijama", napominju udruge te naglašavaju da studije bioraznolikosti koje je HEP naručio temeljem zahtjeva Europske banke za obnovu i razvoj, "nisu napravljene po zakonskoj proceduri prema Zakonu o zaštiti prirode".

"Zbog štete koju bi izgradnja HE Ombla napravila na ovo značajno i zaštićeno stanište, s upitnom ekonomskom isplativošću, te upornim ignoriranjem javnosti i mišljenja građana, još jednom apeliramo da Vlada odbaci ovaj štetni projekt. Za to sad postoje osnove prema Zakonu o zaštiti prirode te europskom okolišnom zakonodavstvu koje će Republika Hrvatska morati provoditi sa stupanjem u Europsku uniju 1. srpnja 2013", zaključuje četrdesetak hrvatskih i međunarodnih nevladinih organizacija.

Ključne riječi: Ombla, HE Ombla
<
Vezane vijesti