kamensko_lukar.jpgDruštvo osoba s invaliditetom 'Zvjezdice' objavilo je natječaj za popunu radnog mjesta - tri izvršitelja, voditelj/ica radionica za tkanje na području Gunje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na određeno vrijeme od šest mjeseci – javni radovi. Rok za prijavu je 3. svibnja.

Kod posloprimca kao razina obrazovanja traži se završena osnovna škola, srednja škola od tri ili četiri godine, dok radno iskustvo nije važno.

Uvjeti za prijavu:

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji sa četiri i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih šest mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju;

- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do četiri mjeseca;

- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od šest mjeseci;

- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci;

- osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od šest mjeseci;

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih tri i više godina.

Uz prijavu je potrebno priložiti životopis.

Natječaj je objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a rok za prijavu je do 3. svibnja.

Svi zainteresirani mogu osobno donijeti pismene zamolbe na adresu poslodavca: Društvo osoba s invaliditetom 'Zvjezdice', 32260 Gunja, Miroslava Krleže 16, ili poslati na email: zvjezdice.gunja@gmail.com.

Društvo osoba s invaliditetom Zvjezdice osnovano je krajem 2005. godine, a skrbi o djeci s teškoćama u razvoju. Većina korisnika su osobe s mentalnim teškoćama i pridruženim smetnjama.