Foto: S.D.Z.Foto: S.D.Z.Nakon lošeg izvješća Ureda za državnu reviziju vezano uz tzv. tekuće donacije koje dodjeljuje Grad Zagreb, odnosno sredstva namijenjena financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro, stiže novo porazno izvješće. Ovoga puta revizori su se bavili Zagrebačkim holdinogm, a izvješće je pokazalo niz nepravilnosti u korištenju vanjskih usluga za razdoblje od 2015.-2017. godine, a ozbiljne zamjerke odnose se na odvoz glomaznog otpada.

Ovog su se puta revizori bavili Zagrebačkim holdingom i učinkovitošću korištenja vanjskih usluga. Drugim riječima, provjerili su kako se provodi javna nabava.Količina nepravilnosti i nereda u javnoj nabavi Holdinga je zapanjujuća. U svom očitovanju na nacrt izvješća Zagrebački holding odbacio je veći dio kritika i prigovora. Međutim, Državni ured za reviziju prihvatio je tek neka od obrazloženja i svoje izvješće zaključio lošom ocjenom i nizom od preko 20 preporuka

Ova gradska megatvrtka, čiji je osnivač i jedini vlasnik Grad Zagreb, obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi. To znači da se nabava roba i usluga do 200,000.00 kn i radova do 500,000.00 kn provodi preko Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba kao središnjeg tijela za javnu nabavu, a sve što je više od toga provodi se preko Središnjeg državnog ureda. Za nabavu roba, usluga i radova vrijednosti do 70,000.00 kn provodi se postupak jednostavne nabave i to preko Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba.

Holding za vanjske usluge troši ogroman novac. Troškovi su za promatrane tri godine iznosili oko 2.2 milijarde kuna i neprekidno su rasli, pa je 2015. godine potrošeno 617 milijuna, iduće godine 790, a 2017. čak 854 milijuna kuna, a rastao i njihov udio u ukupnim troškovima Holdinga. Taj novac odlazi na održavanje, komunalne usluge i naknade, troškove kooperanata, prijevoz, najam i zakupnine, obradu podataka i održavanje računalnih programa, osiguranje, intelektualne i bankovne usluge, reklamu i drugo.

Zadatak revizije bio je utvrditi koristi li Holding vanjske usluge svrhovito i ekonomično, odnosno je li nabava vanjskih usluga bila opravdana, je li pri izboru najpovoljnije ponude poštovano načelo postizanja najbolje vrijednosti za uloženi novac i jesu li usluge pružene na pravi način. Na ljestvici od 1 (loše) do 4 (dobro) Holding je dobio ocjenu 2 jer je utvrđeno da se vanjske usluge nisu koristile svrhovito i ekonomično i da su potrebna značajna poboljšanja. Na temelju analize revizori su donijeli listu s preko dvadeset preporuka za poboljšanje čitavog postupka.

Zamjerke su brojne i ozbiljne. Jedna od većih odnosi se na zbrinjavanje glomaznog otpada i otpada koji nije biorazgradiv. Naime, u raspisu javne nabave za ove poslove, za 2015. godinu predviđeno je zbrinjavanje 20,000 tona glomaznog otpada i 3,750 tona ostalog, te je od ponuđača zatražen dokaz da mogu zbrinuti navedene količine otpada. Revizija navodi kako su iskazane potrebe nerealne i krivo procijenjene, jer je od Na ljestvici od 1 (loše) do 4 (dobro) Holding je dobio ocjenu 2 jer je utvrđeno da se vanjske usluge nisu koristile svrhovito i ekonomično i da su potrebna značajna poboljšanjasvibnja 2015., kada je ugovor potpisan, do srpnja 2018. zbrinuto tek 10,580 t glomaznog otpada i 410.5 t ostalog, što je značajno manje od količine za samo jednu godinu koja je predviđena u raspisu nabave. Na taj se način, navodi se u reviziji, moglo utjecati na izbor ponuditelja usluge i onemogućiti druge potencijalne ponuditelje da se jave na objavljeno nadmetanje, pa tako svi ponuditelji nisu stavljeni u jednak položaj.

Sporno je i to što je ugovor za zbrinjavanje glomaznog otpada u vrijednosti 13.2 milijuna kuna zaključen na razdoblje od jedne godine, ali aneksima je produljivan sve do travnja 2019. godine, jednako kao i onaj za zbrinjavanje ostalog otpada čija je vrijednost 2.1 milijun kuna. Podsjećamo, radi se o tvrtki CE-ZA-R Petra Pripuza.

U nabavi koja se tiče malčiranja samoniklog grmlja i drveća, rušenja drveća i frezanja panjeva i korijenja, krivo procijenjene količine za pojedine stavke i radove dovele su do toga da je odabran ponuditelj čija je ponuda po ukupnoj cijeni bila najpovoljnija, ali kada su se obračunale stvarno isporučene usluge, pokazalo se da bi povoljniji bio drugi ponuditelj.

Revizija također navodi: "Za komunalne usluge, kao primjerice održavanje parkova, košnja trave, obnova, travnjaka, održavanje korovišnih površina, sadnja sezonskog cvijeća, održavanje cesta, Društvo nema utvrđene jedinične troškove. Utvrđivanjem i praćenjem jediničnih troškova za komunalne usluge koje Društvo pruža omogućio bi se uvid u visinu i strukturu troškova komunalnih usluga, čime bi se osiguralo učinkovito upravljanje troškovima kao i mogućnost snižavanja pojedinih troškova te posljedično cijene usluge."Holding za vanjske usluge troši ogroman novac. Troškovi su za promatrane tri godine iznosili oko 2.2 milijarde kuna i neprekidno su rasli, pa je 2015. godine potrošeno 617 milijuna, iduće godine 790, a 2017. čak 854 milijuna kuna, a rastao i njihov udio u ukupnim troškovima Holdinga

Za jednostavnu i bagatelnu nabavu u Holdingu su doneseni odgovarajući pravilnici, međutim za provođenje postupka javne nabave pravilnik nije donesen. Revizija je ocijenila da su "zbog nepostojanja općeg akta o planiranju i provedbi postupaka javne nabave podružnice i društva neujednačeno postupali pri provedbi postupaka nabave. Nepostojanje jasnih i unaprijed određenih pravila i procedura u sustavu javne nabave može značajno utjecati na nesmetano odvijanje poslovnih procesa te na zakonitost i pravilnost provedbe postupaka javne nabave."

Također su stavljeni prigovori na prekratak minimalni rok od pet dana za postupke jednostavne nabave, to što zahtjevi za provođenje nabave ne sadrže obrazloženje potreba za nabavu, kao i nedostatak pisanih dokaza da je prije pokretanja postupaka nabave Holding istražio tržište i pribavio što je moguće više informacija o uslugama koje namjerava nabaviti. Za odvjetničke usluge koje su ugovorene u visini od oko 14.7 milijuna kuna nema podataka koliko je pojedinom odvjetniku plaćeno za provedene radnje po ugovoru, a kod nabave vozila u vrijednosti od preko 22 milijuna kuna po modelu rent a cara i putem operativnog najma, nije ocijenjena opravdanost uzimanja u najam vozila u odnosu na druge oblike nabave, niti je ispravno procijenjena očekivana kilometraža.

Količina nepravilnosti i nereda u javnoj nabavi Holdinga je zapanjujuća. U svom očitovanju na nacrt izvješća Zagrebački holding odbacio je veći dio kritika i prigovora. Međutim, Državni ured za reviziju prihvatio je tek neka od obrazloženja i svoje izvješće zaključio lošom ocjenom i nizom od preko 20 preporuka.

Ključne riječi: Grad Zagreb, revizija, holding
<
Vezane vijesti