Foto: Igor BrautovićFoto: Igor BrautovićDubrovačko Gradskog vijeće jednoglasno je na sjednici u ponedjeljak usvojilo Deklaraciju protiv projekta izgradnje hidroelektrane Ombla na području značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke.

Gradsko vijeće u cijelosti je tako podržalo mišljenje Državnog zavoda za zaštitu prirode iz travnja ove godine po kojem "nije moguće isključiti značajne negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže" zbog čega smatraju "da je predmetni zahvat u prostoru potrebno odbiti".

U Deklaraciji se ističe da Studija utjecaja na okoliš za taj projekt nije sukladna važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske i direktivama Europske unije u oblasti zaštite okoliša i zaštite prirode. Također se naglašava da za projekt izgradnje HE Ombla nije nikad proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, a nije niti proveden postupak ocjene prekograničnog utjecaja planiranog zahvata u jedinstvenom geomorfološkom sustavu dinarskog krša koji obuhvaća i prostor špilje Vjetrenica u BiH.

Gradski vijećnik HDZ-a Blaž Pezo istaknuo je kako je prilikom planiranja tog projekta nedovoljno uzeta u obzir visoka seizmičnost prostora.

"Nije dovoljno uzeta u obzir ni visoka seizmičnost ovog prostora te pojavnost katastrofalnih potresa i rizik, ne samo po okoliš i prirodu, nego primarno za stanovništvo i gospodarstvo, na udaljenosti od svega 100 metara zračne linije", rekao je Pezo.

Na sjednici je donesena i odluka o smanjenju naknada predsjedniku Gradskog vijeća sa 4500 kuna na 3500, dok bi njegovom prvom zamjeniku naknada bila smanjena s 2500 na 2000 kuna, a drugom zamjeniku s 2500 na 1800.

Amandman liste Zajedno za grad da se ostalim vijećnicima naknade sa 1500 kuna smanje na 900 kuna nije prihvaćen.

Ključne riječi: Ombla, HE Ombla
<
Vezane vijesti