zelenaa.jpgZelena akcija vas poziva na diskusiju "EU i okoliš - čemu glasanje na izborima" koja će se održati u četvrtak, 23. svibnja, od 18:30 u Zelenoj akciji, Frankopanska 1, Zagreb.

Europsku direktivu o zabrani jednokratnih plastičnih proizvoda, izglasao je Europski parlament, a države članice dužne su je provesti do 2021. godine. To znači i Hrvatska.

Ususret 6. Okolišnom filmskom festivalu (24. - 26. svibnja) i izborima za Europski parlament (26. svibnja) želimo te dvije stavke, okoliš i EU, dovesti u vezu. Želimo razjasniti zašto je bitno informirano i odgovorno glasati u nedjelju te na koji način se zakoni koji se donesu na EU razini reflektiraju na nacionalno zakonodavstvo i uređuju naše politike očuvanja okoliša.

Europski izbori iznimno su bitan demokratski trenutak, jer građani i građanke sami izravno biraju (što nemaju pravo u drugim tijelima EU), zastupnike i zastupnice koje će sljedećih pet godina krojiti zajedničku politiku EU prema nizu važnih pitanja, kao na primjer okolišu i ljudskim pravima. Nakon kraćeg izlaganja o osnovama EU institucija, na koji način se dijele i koje su im ovlasti, saznat ćemo kako se EU direktive implementiraju na nacionalnoj razini i što nam one donose. Za kraj, upoznat ćemo se pobliže s "Deklaracijom za održivu Europu", zahtjevima prema budućim europarlamentarcima koje je zajednički donio Zeleni forum, mreža udruga za zaštitu okoliša Hrvatske. Koja su ključna okolišna pitanja koja EU treba prioritizirati sljedećem mandatu parlamenta, ali i ubuduće? Promišljajmo zajedno kakvu Europu želimo jer ćemo, naposljetku, u njoj i živjeti.

Vidimo se u 18:30 u Zelenoj akciji!

Ovaj događaj organizira se u sklopu projekta "Future of Europe" koji Zelena akcija provodi u partnerstvu s Friends of the Earth Europe.