migracihje.jpgTribina Europa i migracije: gdje povlačimo granicu? održat će se ponedjeljak, 20. svibnja u 10 sati, u prostorijama HUB 385 (Petračićeva 6, Zagreb). Na tribini će međunarodni i lokalni akteri predstaviti i komentirati trenutnu situaciju vezanu za migracije, kao i očekivanja od donositelja odluka na lokalnoj i razini Europske unije kako bi se kršenje ljudskih prava zaustavilo i ubuduće preveniralo, a vladavina prava poštivala. Na tribinu su pozvani kandidati na izborima za Europski parlament.

Na tribini će govoriti predstavnici Amnesty International, Human Rights Watch i European Council on Refugees and Exiles (Europsko vijeće za izbjeglice i prognanike), etabliranih i cijenjenih međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava neovisnih od bilo koje političke stranke. Sigurnost granica i ljudska prava u kontekstu migracijskih kretanja/migracija su teme koje zauzimaju sve više mjesta u diskusijama na lokalnoj, regionalnoj i europskoj razini.