youth_01.jpgProjektom Europski mladi zajedno podupirat će se inicijative barem pet organizacija za mlade iz pet različitih zemalja koje su prihvatljive za program Erasmus+ kako bi se razmjenjivale njihove ideje o EU-u, ohrabrivalo šire građansko sudjelovanje i poticao osjećaj građanstva EU-a. Rok za predaju projektnih prijedloga je 25. svibnja.

Cilj inicijative bit će povezivanje mladih iz svih dijelova Europe. Tematski prioriteti su aktivno građanstvo, stvaranje mreža, europske vrijednosti i europsko građanstvo, demokratsko sudjelovanje, demokratska otpornost i socijalna uključenost mladih.

Cilj projekata Europski mladi zajedno stvaranje je mreža kojima se promiču regionalna partnerstva, a vodilo bi ih se u bliskoj suradnji s mladima iz cijele Europe (zemlje sudionice programa Erasmus+). U okviru tih mreža organizirale bi se razmjene, promicalo osposobljavanje (primjerice za vođe mladih) i omogućivalo mladima da sami uspostave zajedničke projekte.

Ukupan proračun raspoloživ za sufinanciranje projekata iznosi 5 000 000€. Financijski doprinos pojedinom projektu iznosi najmanje 100 000 eura, a ne može biti veći od 500 000 eura. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 80% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • neprofitne organizacije, udruge i nevladina poduzeća uključujući europske nevladine organizacije mladih;
  • socijalna poduzećajavna tijela na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini;udruge regija;
  • Europska grupacija teritorijalne suradnje;profitna tijela aktivna u Corporate Social Responsibility.

Moguće prihvatljive aktivnosti:

  • aktivnosti mobilnosti, uključujući razmjene mladih velikih razmjera,
  • aktivnosti koje mladima omogućuju pristup programima o politikama EU-a i sudjelovanje u njima,
  • razmjene iskustava i dobre prakse, umrežavanje i sklapanje partnerstava s drugim organizacijama za mlade, sudjelovanjena sastancima ili seminarima s drugim dionicima i/ili donositeljima politika, također s ciljem povećanja učinkapolitika na ciljne skupine, sektore i/ili sustave,
  • inicijative i događanja za razvoj mreža europskih NVO-a/organizacija civilnog društva ili mreža na razini EU-a,
  • aktivnosti podizanja razine osviještenosti, informiranja, širenja i promicanja (seminari, radionice, kampanje, sastanci,javne rasprave, savjetovanja itd.) povezane s prioritetima politika EU-a za mlade.

Više o natječaju možete pogledati ovdje