Foto: PixabayFoto: PixabayHrvati i protuslovlja naziv je zbirke mikroeseja o odnosu Hrvata i nekih riječi s kojima žive. Donosimo esej na temu vrsta/podvrsta.

Misliti o sebi kao o muškarcu, katoliku, intelektualcu, pravoslavcu, Istrijanu, zagrebčancu s Trešnjevke, suprugu, obrtniku, piscu, slikaru, umjetniku, menadžeru je redukcija čovjeka na podvrstu. Isto je i sa ženom, majkom, udovicom, samohranom, razvedenom, mladom, starom. Svaka identifikacija je redukcija.

Identiteti su ladice za ljude, vrlo praktične za društvo koje se lakše snalazi kad su ljudi smješteni u ladice, ali one su daleko preuske da akomodiraju cijelo ljudsko biće pa je tako uskladištena ličnost definitivno i deklarativno rastavljena na protuslovlja jer svatko može biti više ili manje samohran, star, mlad, Židov, musliman, budist i tu relativističku ambivalenciju redukcija ne umanjuje. Samo trudna ne možeš biti više ili manje jer trudnoća je biološka nužnost, a ne dogovor. A kada žena feminizmom za sebe izbori da bude Žena, ona ne biva oslobođena od svog spola nego dobije slobodu spola. Opet protuslovlje. Dobiti slobodu vlasništva ne znači biti oslobođen od vlasništva. Dobiti slobodu nacionalnog identiteta znači postati mu rob. I katolik može prihvatiti svaku drugu vjeru kao ravnopravnu tek onda kad odbaci svoj katolički identitet.

Muškarac može ženu prihvatiti ravnopravnom tek kad umjesto Muškarca on postane Osoba i prihvati nju kao osobu.

upitnik_copy35877.jpg
Svakog dana u sklopu H-Alterovog pojmovnika donosimo jedan mikroesej iz zbirke Borisa Kuglera pod nazivom Hrvati i protuslovlja.
Ključne riječi: pojmovi, vrsta, podvrsta
< >
Vezane vijesti