Foto: PixabayFoto: PixabayHrvati i protuslovlja naziv je zbirke mikroeseja o odnosu Hrvata i nekih riječi s kojima žive. Donosimo esej na temu želja/potreba.

Ne samo Hrvate, već sve ljude ovo protuslovlje zbunjuje poprilično jer cijeli svijet se sustavno odgaja od krupnog kapitala da bude svijet fetišizma.

Društvo koje njeguje fetišistički odnos prema životu pretvara odnos svake pojedine ličnosti prema samoj sebi u fetišistički. Moraš negdje pripadati, moraš se nekako definirati jer tako postaješ poželjniji kupac, postaješ "ciljana skupina" kojoj se nude potrebna i nepotrebna roba. Kapitalizam odgaja i potom glorificira potrošača, a najbolji potrošač je onaj koji nije racionalan prema svojim potrebama, onaj koji od njih stvara želje, a od želja fetiš. Tada njemu više nije važno koliko će potrošiti na svoj fetiš jer prestaje biti racionalan.

Novac nije u pitanju, jer kupujem ono što želim, a ne ono što mi je potrebno!

zivot_da_ne_copy35989.jpg
Svakog dana u sklopu H-Alterovog pojmovnika donosimo jedan mikroesej iz zbirke Borisa Kuglera pod nazivom Hrvati i protuslovlja.
Ključne riječi: pojmovi, želja, potreba
< >
Vezane vijesti