mariscina1.jpgProsvjedna akcija Hod za čisti zrak održava se u subotu, 23. ožujka od 10 sati. Akcija kreće sa područja jame Sovjak koja se nalazi uz staro dolagalište otpada Viševac na Viškovu, a planirana je "šetnja" do ŽCGO Marišćina.

Akcijom mještani Marčelja i Viškova žele još jednom dati do znanja da je pravo na čisti zrak kategorija garantirana Ustavom RH. 

"Politika je ŽCGO Marišćinu dovela, politika ju mora i zatvoriti! Zato još jednom apeliramo na Ministra zaštite okoliša i energetike da ne dvoji već da zatvori ŽCGO Marišćina, jer i mi ne dvojimo, mi želimo odvajati! Neka se napokon počnu poštovati EU Direktive, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Plan gospodarenja otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom koji vrlo jasno navode potrebu odvajanja biorazgradivog otpada i metode njegove obrade. ŽCGO Marišćina smrdi i smrdjet će sve dok bude tu i dok se na postrojenju na Marišćini bude prihvaćao bio otpad bez prethodnoga odvajanja!", stoji u pozivu na akciju.