U povodu Evropskog nogometnog prvenstva Cenzena je pokrenula kampanju senzibiliziranja javnosti i relevantnih institucija o problemu trgovanja ženama u svrhu prostitucije

Povodom Evropskog nogomentnog prvenstva koje će se održati u lipnju 2008, želimo skrenuti pažnju javnosti na problem trgovanja ženama u svrhu prostitucije. Posebno apeliramo na nogometne navijače koji će pratiti EURO 08 u Austiji i Švicarskoj te ukazujemo na slijedeće činjenice: · Trgovanje ženama je problem koji zahvaća cijeli svijet, pa i države Europe koje će sudjelovati na Evropskom nogometnom prvenstvu. Švicarska i Austrija koje ugošćuju EURO 08 su zemlje odredišta trgovanja ljudima – zemlje u kojima za žene iz manje razvijenih zemalja završava put preprodaje i odvija se seksualno iskorištavanje kroz prostituciju. · Fond Ujedinjenih naroda za populaciju (FNUAP) tvrdi: 'Četiri milijuna žena i djece postaju svake godine žrtvama trgovanja ljudima, od kojih 90% u svrhu prostitucije! · Iskustva pokazuju da se trgovanje ženama najviše usmjerava prema odredištima okupljanja većinski muške populacije, kao što su to sportska natjecanja, vojne vježbe, mirovne misije i sl. Istraživanja pokazuju da se muškarci češće odlučuju na kupovanje seksa ako se ono nudi kao popratni oblik zabave u stranim državama izvan njihovog uobičajenog okruženja. · Rastuća potražnja povećava broj žena koje su primorane na prostituciju kao način preživljavanja. To predstavlja idealno okruženje za trgovce ljudima koji u uvjetima legalizirane prostitucije mogu lakše plasirati svoju robu i ubirati veliku zaradu. · Naličje takve ‘ponuđene zabave’ otkriva drugačiju realnost: žene u prostituciji svakodnevno su izložene ekstremnom ponižavanju, zlostavljanju, silovanjima, fizičkim napadima, mučenju, neželjenim trudnoćama, stalnim ucjenama i prijetnjama, te su vrlo često navučene na drogu i alkohol. · Žene u prostituciji nitko ne pita kako su tu dospjele i nisu li možda na to natjerane, a one to teško mogu reći zbog straha od posljedica. To može biti i smrt, njihova ili njima bliskih osoba. · Iako je uvriježeno mišljenje da je Hrvatska isključivo zemlja tranzita, činjenice pokazuju da smo i država iz koje trgovci ljudima regrutiraju žrtve, pa će se djevojke iz Hrvatske naći i među žrtvama u Austriji i Švicarskoj. · 2007. godine je u Hrvatskoj otkriveno 15 žrtava trgovanja ljudima, od kojih je 9 žena trgovano iz Hrvatske u zemlje zapadne Evrope u svrhu prostitucije. Međutim, velika većina žrtava ne biva nikad otkrivena. Prostitucija ne bi postojala bez potražnje. Potrošač može biti svatko. Iako je štetna i dehumanizirajuća za žene, štetna je za cijelo društvo jer podržava neravnopravnu raspodjelu moći među spolovima. Žensko tijelo ne bi smjelo biti svedeno na robu koju se može kupiti i prodati, tretirati kao stvar. SOS linija protiv trgovanja ljudima 0800 77 99