kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy24000.jpgOpći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i praksi, racionalnog korištenja resursa i podupiranjem društvene integracije kroz pristup temeljen na teritorijalnoj suradnji. Rok za prijavu: 31. siječnja 2019.

Ovaj poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja, a za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno pet (5) projektnih partnera iz barem pet (5) zemalja programskog područja:

Prioritetna os 1 - Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta

  • Specifični cilj: 1.1 Povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora MED područja

Prioritetna os 3 - Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana

  • Specifični cilj: 3.1 Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam
  • 3.2 Održavanje biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja te umrežavanje zaštićenih područja (Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja)

Prihvatljivi prijavitelji: javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja.

U ovom pozivu je dozvoljen samo jedan tip projekata, a radi se o modularnim projektima (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju, s posebnim naglaskom na otoke i slabo naseljena područja.

Više detalja o ovom tipu projekata možete pronaći u Programskom priručniku. Predviđeni iznos sredstava po projektu je između 2,5 i 4 milijuna eura, a intenzitet potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta.

Detalje o natječaju možete pronaći na poveznici.