yihrr_copy50033.jpgPovodom obilježavanja deset godina rada Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj organizira se promocija foto - monografije IZA SEDAM LOGORA: Od zločina kulture do kulture zločina. Knjiga je autorski rad fotografa Hrvoja Polana, pisca Viktora Ivančića i novinara Nemanje Stjepanovića, u izdanju beogradske organizacije forumZFD. Na promociji će, 13. prosinca u 18 sati u Kinu Grič, govoriti autori knjige uz moderaciju Nataše Govedarice.

Uzimajući za polazište domove kulture i objekte kulturne namjene koji su tokom posljednjeg rata bili pretvoreni u logore i mučilišta, knjiga sinergijom snažnih kreativnih izričaja, te faktografskom komponentom, poziva na promišljanje o odnosu konstrukta nacionalne kulture i nacionalno motiviranog ratnog nasilja.

Egzekutivni karakter ideološki oblikovane "nacionalne kulture" – upućuju autori – efikasna je priprema terena za nastup "nacionalne torture" i služi ponajprije proizvodnji konteksta koji legitimira nečovječnost. Knjiga kroz tri zasebne autorske cjeline govori o iznimnoj važnosti očuvanja prostora kulture kao prostora slobode.