plakat_za_izlozbu2.jpgIzložba grupe Amaterista otvara se u Knjižnici Bogdan Ogrizović, 11. veljače, u ponedjeljak u 20 sati. Riječ je o grupi od desetak slikarica i slikara koji već dugo studiraju slikarstvo kod nekoliko profesora (Miloša Popovića, Helene Ramljak, Ozrena Fellera i Borisa Kuglera) u kontinuititetu, a nemaju formalnu slikarsku naobrazbu.

Diletant, dilletare, amateur, to je onaj koji uživa, prije svega u umjetnosti.

Ovu se grupu slikara ne da definirati jer se ne uklapa u suvremeni kanon relevantne umjetnosti. Oni slikaju mrtve prirode sa trulim jabukama, bukete cvijeća, naborane stolnjake, tanjure, boce, vaze, komade zida i stola. Nemoderne i efemerne predmete. A kako je riječ amater oslobođena svoje negativne konotacije jer je život tako etimološki pokazao, onda je stil kojim ova grupa slika amaterizam, a pripadnici te grupe su amateristi.

Izložba ostaje otvorena do 25. veljače.