Udruge B.a.b.e., Centar za mirovne studije, Cenzura Plus, DIM, GONG, Kontra, Transparency International Hrvatska, Zelena akcija, ZaMirNET uputili su Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav apel za zaštitu ustavnog načela jednakosti svih građana RH pred zakonom

Poštovane članice i članovi Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Udruge B.a.b.e., Centar za mirovne studije, Cenzura Plus, DIM, GONG, Kontra, Transparency International Hrvatska, Zelena akcija, ZaMirNET ovim putem upućuju Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav apel za zaštitu ustavnog načela jednakosti svih građana Republike Hrvatske pred zakonom. Svjedoci smo brojnih medijskih natpisa o raznim nepravilnostima koje je Državna revizija pronašla i objavila u Izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2007. godinu. Uvidom u nalaze Državne revizije, vidljivo je da se nepravilnosti odnose na kršenja sljedećih propisa Republike Hrvatske: ‐ Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, ‐ Zakona o radu, ‐ Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (1993.), ‐ Pravilnika o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija, ‐ Pravilnika o porezu na dohodak. Nalazi Državne revizije pokazali su da je obavljen detaljan i ozbiljan posao te ovim putem pozdravljamo posao Državne revizije kao značajan korak ka transparentnom i odgovornom poslovanju političkih stranaka i nezavisnih zastupnika te trošenju sredstava poreznih obveznika. Također, smatramo da je potrebno pohvaliti one političke stranke i pojedine zastupnike čije odgovorno poslovanje i zakonito trošenje javnih sredstava može služiti kao primjer ostalima. Međutim, nepravilnosti i prekršaji utvrđeni nalazom Državne revizije nametnuli su pitanje pokretanja prekršajnih postupaka i utvrđivanja odgovornosti onih koji su propise prekršili, a sve u cilju dodatnog promicanja transparentnosti i razlikovanja manjih prijestupa od neodgovornog poslovanja. S obzirom da mnogi od navedenih prekršenih propisa vrijede za poslovanje svih neprofitnih organizacija, pa tako i udruga, nadamo se da će institucije i pravna država primjereno reagirati. Naime, kada se slične nepravilnosti uoče kod ostalih neprofitnih organizacija ili trgovačkih društava, obrta i samih građana, institucije pravne države promptno reagiraju i obavljaju svoj posao, pa očekujemo da tako bude i u ovom slučaju. Stoga upućujemo apel nadležnom Odboru da potakne institucije na obavljanje zakonom predviđenih postupaka (primjerice, Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata izričito propisuje da su Državna revizija i Ministarstvo financija – porezna uprava nadležni za pokretanje prekršajnih postupaka u slučaju kršenja tog Zakona, a nalaz Državne revizije navodi brojna takva kršenja). Dodatno, nadamo se da će nalaz Državne revizije sljedeće godine biti pozitivniji a poslovanje stranaka i zastupnika transparentnije, te da će oni koji ne posluju sukladno propisima biti sankcionirani kao i svi drugi građani ove države kad ne poštuju propise. Time će se i podići povjerenje hrvatskih građana u političke stranke kao stupove demokracije. Zahvaljujemo na suradnji i upućujemo srdačan pozdrav. Ispred navedenih udruga: Vanja Škorić GONG