prtsc.htvprtsc.htvJedna klopka koju dekan Previšić i njegov zaštitnik, rektor Damir Boras, pripremaju za Filozofski fakultet ostala je izvan interesa javnosti iako porezne obveznike te akademske zakulisne igre mogu koštati velike svote novca. Zašto dekan Previšić skriva informacije o preuzimanju nekretnine u Ivana Lučića 6-8?

O autoritarnom upravljanju Filozofskim fakultetom od strane dekana Vlatka Previšića, opstrukciji i cenzuriranju protoka informacija važnih za studente i zaposlenike Fakulteta, nametanju odluka štetnih za Fakultet, vrijeđanju članova Fakultetskog vijeća i nepoštivanju odluka koje je Vijeće donijelo, već je puno informacija objavljeno u medijima. Međutim jedna klopka koju dekan Previšić i njegov zaštitnik, rektor Damir Boras, pripremaju za Filozofski fakultet ostala je izvan interesa javnosti iako porezne obveznike te akademske zakulisne igre mogu koštati velike svote novca.

Na Fakultetskom vijeću (FV) održanom 29. Listopada 2015. dekan Previšić izvijestio je o sklapanju ugovora s DUUDIjem. Citat iz zapisnika FV: Ugovor nije povoljan za Filozofski fakultet i može ga dovesti u poziciju da izgubi novac uložen u adaptaciju prostora ili da ga se prijetnjom o otkazu ugovora ucjenjuje da u nekim situacijama postupi na način koji nije u skladu s njegovim interesima"Potpisan je ugovor s g. Mladenom Pejnovićem, ravnateljem DUUDI-ja o preuzimanju zgrade Fonda uz provedene prethodne konzultacije s pravnicima i odvjetnicima. To je zgrada u ulici Ivana Lučića 6-8. Ovim potpisom Filozofski fakultet dobio je 51 sobu, podrumsku garažu… Naravno, treba popraviti infrastrukturu i urediti sve prostore, ali ovime se rješava problem prostora."

Sam ugovor kao i brojne druge informacije bitne za donošenje odluka pojela je crna rupa dekanove cenzure, pa očekivano ugovor nije bio priložen uz materijale koje su dobili članovi FV-a. Već u tom trenutku mogla se naslutiti još jedna u nizu manipulacija, ali je bilo teško predvidjeti razmjere moguće štete za Filozofski fakultet.

S obzirom da je od autokrata teško dobiti informacije koje mogu naštetiti provođenju njegove samovolje, raspitivanja o detaljima ugovora ostala su bez rezultata, pa se nakon nekog vremena krenulo u legalnu i zakonsku proceduru dobivanja ugovora koji ni po jednom zakonu ili propisu ne smije biti tajan, tim više što se radi o ugovoru između dviju javnih ustanova čiji transparentni rad mora imati najviši prioritet što se tiče javnog interesa.

Zato je urudžbiran zahtjev prema Zakonu o pravu na pristup informacijama za dostavu spomenutog ugovora i sličnog ugovora o drugom dijelu predmetne nekretnine potpisanog 2006. godine.

Osam dana nakon zakonskog roka, Filozofski fakultet je poslao ugovor iz 2006. godine (potpisan od tadašnjeg dekana), koji je ionako već prije više godina procurio u fakultetsku javnost. Međutim otpor objavljivanju novog ugovora iz 2015. godine koji je potpisao trenutni dekan Previšić je nastavljen te je zahtjev za dostavu tog ugovora odbijen uz pravno neodrživu argumentaciju. U navedenoj argumentaciji može se jedino vidjeti očaj službenice za informiranje koja je najvjerojatnije po izravnom dekanovom zahtjevu i pritisku morala tražiti razloge za odbijanje zahtjeva i braniti neobranjivo, odnosno pokušati privatne interese staviti ispred interesa Fakulteta i javnog interesa. Ovdje treba ponovo napomenuti da dekan, zbog nametnute cenzure, ne dozvoljava web-uredniku prosljeđivanje e-maila s najbenignijom obavijesti na listu zaposlenika bez da ju osobno pregleda i odobri, pa bi očekivanje kako je odbijenica za dostavu ugovora poslana bez njegove intervencije bilo prilično naivno.

U rješenju o odbijanju zahtjeva za informacijom, u obrazloženju piše:

ff_odbijenica.pdf
Izmjenjeno: 10.06.2016. 10:25
Veličina datoteke: 894,46 kb

"Odredbom članka 15. stavka 4. točke 1. i stavka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama je propisano da će tijela javne vlasti uskratiti pristup informaciji, ako bi njezino objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo narušiti proces njezine izrade odnosno i nakon što je informacija dovršena, osobito ako bi ta objava narušila proces odlučivanja i izražavanja mišljenja ili dovela do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije.

Prema odredbi članka 23. Stavka 5. istog Zakona tijelo javne vlasti prvostupanjskim rješenjem će odbiti zahtjev ako se ispune uvjeti za odbijanje propisani u članku 15. ovog Zakona."

U ovom postupku utvrđeno je da je Filozofski fakultet sklopio Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje, ali navedenu nekretninu još zbog tehničkih (i pravnih?) razloga ne koristi. Objava tražene informacije u ovom trenutku dovela bi do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije što Zamislite da informaciju kako tek 1,5 posto studenata bezuvjetno podržava taj ugovor, neuka javnost pogrešno protumači kao izostanak podrške nečemu što on silom želi nametnuti Fakultetubi moglo ugroziti početak korištenja nekretnine i početak adaptacije prostora. Slijedom navedenog riješeno je kao u izreci."

Besmislenost argumentacije može se vidjeti u gotovo svemu od navedenog. Zadržimo se na najbitnijem. Pozivanje na točku 1. nema smisla jer se odnosi na informacije u izradi, a s obzirom da je ugovor već sklopljen logično se može zaključiti da tražena informacije više nije u izradi. Pozivanje na točku 8. da bi objava informacije narušila proces odlučivanja i izražavanja mišljenja ili dovela do pogrešnog tumačenja sadržaja informacije također nema smisla jer bez te informacije članovi FV se ne mogu ni uključiti u proces odlučivanja. Osim toga u slučaju odbijanja zahtjeva po tim točkama Zakon o pravu na pristup informacijama u članku 16. predviđa prije donošenja takve odluke obavezno provođenje testa razmjernosti i javnog interesa, što očigledno nije učinjeno, jer za tako nešto ne postoji neki objašnjivi razlog. Detalji poput izostanka navođenja upute o pravnom lijeku u rješenju i umetaka poput (i pravnih?) samo upotpunjavaju opći dojam rješenja donesenog suprotno pozitivnim propisima. Očigledno se odbijanjem davanja informacije želi spriječiti narušavanje procesa samovoljnog odlučivanja dekana Previšića što spada u sferu njegovog privatnog interesa ali ne u javni interes. Vjerojatno zbog straha od pogrešnog tumačenja informacija, dekan nije dao ni dozvolu za provođenje ankete o stavu studenata prema ugovoru o zajedničkim Odbijanjem davanja informacije želi se spriječiti narušavanje procesa samovoljnog odlučivanja dekana Previšića, što spada u sferu njegovog privatnog interesa, ali ne u javni interesdvopredmetnim studijima s Katoličkim bogoslovnim fakultetom te nije odobrio ni prostor u kojem bi se rezultati ankete prezentirali medijima, kada je anketa usprkos njegovom neodobravanju ipak provedena na preko 2000 studenata. Rezultate možete vidjeti ovdje. Zamislite da informaciju kako tek 1,5 posto studenata bezuvjetno podržava taj ugovor, neuka javnost pogrešno protumači kao izostanak podrške nečemu što on silom želi nametnuti Fakultetu.

Zbog poznatog načina djelovanja osovine Boras-Previšić, bilo je lako predvidivo da traženi ugovor neće jednostavno ugledati svjetlo dana, pa je isti zahtjev upućen i DUUDI-ju kao drugom potpisniku ugovora. Za razliku od trenutne uprave Filozofskog fakulteta koja stalno pokazuje da ne poštuje propisane procedure, DUUDI je vrlo brzo i prije zakonom propisanog roka poslao traženi ugovor iz čega se također može vidjeti da maštovito tumačenje zakona koje provodi uprava Fakulteta ne drži vodu. Kada je Ugovor o dodjeli nekretnine na korištenje br.43605/2015 , napokon došao na uvid zainteresiranoj javnosti postalo je jasno zašto ga dekan Previšić krije i ne želi ga objaviti ili barem dati na uvid članovima FV-a.

duudi_ugovor.pdf
Izmjenjeno: 10.06.2016. 10:25
Veličina datoteke: 2,26 MB

Prisjetimo se sada citata iz zapisnika FV-a s početka teksta kada je dekan već najavio potrebna financijska ulaganja u te prostore riječima: "Naravno, treba popraviti infrastrukturu i urediti sve prostore" a izbjegao je reći bilo kakvu procjenu tih izdataka koji svakako nisu mali. Sve je predstavljeno na način kao da je Fakultet dobio te prostore, pa poklonjenom konju ne treba gledati u zube odnosno na troškove da ga se dovede u upotrebljivo stanje. Međutim u članku 7. ugovora nalazi se klauzula prema kojoj su ugovorne strane suglasne da svaka strana zadržava pravo otkaza ovog ugovora u svako doba, neovisno o nekim posebno navedenim razlozima u tom istom članku. Otkazni rok je 30 dana od dana pismene dostave otkaza. Osim toga po prestanku korištenja nekretnine, korisnik (u ovom slučaju Fakultet) se obvezuje DUUDI-u vratiti nekretninu u stanju u kojem ju je primio.

Iz prethodno navedenog može se vidjeti da ugovor nije povoljan za Filozofski fakultet te ga može dovesti u poziciju da izgubi novac uložen u adaptaciju prostora ili da ga se prijetnjom o otkazu ugovora ucjenjuje da u nekim situacijama postupi na način koji nije u skladu s njegovim interesima. Prema članku 22. Statuta Filozofskog fakulteta dekan može samostalno bez FV-a donositi poslovne odluke uime i za račun Fakulteta u vrijednosti do 1.000.000,00 kuna. Za preuređenje prostora, ako se to odvija u dužem periodu, može donijeti i nekoliko takvih odluka. Prema članku 8. stavak 5. Statuta, Fakultet ne može bez suglasnosti Senata Sveučilišta stjecati, opterećivati ili otuđivati nekretnine niti poduzimati pravne radnje u vrijednosti većoj od 3.000.000,00 kuna. Međutim ovdje se i to ograničenje prema potrebi može zaobići, jer se ne radi o hipoteci ili nečem sličnom, jer se ulaže u preuređenje, a to što taj novac možete baciti u vjetar ukoliko se raskine ugovor nije pokriveno ovim ograničenjem o opterećenju, što otvara široke mogućnosti za maštovita tumačenja propisa prema potrebama zaslužnih i podobnih.

previsic.jpg

Prema svemu, Filozofski može biti uvučen u klopku koja ga može skupo koštati. Ukoliko mislite da je to sve puhanje na hladno treba podsjetiti da je obavijest o raskidu Ugovora o zakupu poslovnih prostorija za dio prostora na istoj adresi koji je sklopljen 2006. godine pod sličnim uvjetima, stigao na adresu Filozofskog fakulteta već 2012. godine zbog potreba useljenja neke agencije. Do raskida ipak nije došlo jer su se oko toga uspješno angažirali ljudi s dovoljno utjecaja da spriječe štetu za Fakultet. Osim toga, razmislite i iskreno odgovorite na pitanje o tome da li biste osobno uz takav ugovor uložili veću svotu vlastitog novca na uređenje prostora koji vam je hipotetski tako dodijeljen na korištenje.

U vremenu kada dekan Previšić, rektor Boras pa i trenutna Vlada siluju Filozofski fakultet da prihvati ugovor o dvopredmetnim studijima s Katoličkim bogoslovnim fakultetom, čemu se djelatnici i studenti Fakulteta za sada uspješno suprotstavljaju, nasilnicama bi dobro došla još jedna mogućnost ucjene u obliku prijetnje gubitkom uloženih sredstava u adaptaciju i potrebe novog ulaganja da se prostori prije vračanja dovedu u prvobitno stanje, što je predviđeno ugovorom.

Ne postoje garancije da uređeni prostor vrlo brzo za svoje potrebe neće preuzeti neka druga pravna ili fizička osoba, možda baš iz kruga podržavatelja osovine Boras-Previšić, ili da se ne radi samo o ulaganju za mirnije umirovljeničke dane. Dekanovo ustrajno skrivanje informacija pred zainteresiranom javnosti i članovima FV-a samo pojačava takve sumnje. Bilo bi previše za jedan tekst sada ulaziti u analizu mreže klijentelističkih odnosa, nepotizma, rođačkih veza, dosadašnjih poništenih i dobivenih natječaja o uređenju prostora, dopusnica, FP7 igrica i sličnog, što traje godinama, ali i time će se očigledno trebati detaljnije pozabaviti u svrhu zaštite javnog interesa i Fakulteta. Kako će se dalje odvijati farsa u režiji strojovođe vlaka bez voznog reda zrelog za penziju i da li će Fakultet pronaći unutrašnje snage za nužne i hitne promjene kako bi zaštitio svoje interese i vratio civiliziranu radnu atmosferu među svoje djelatnike, saznajte u idućim nastavcima.

<
Vezane vijesti