wwf_logo_copy59904.jpgWWF Adria u okviru svojih aktivnosti vezanih uz neodrživi razvoj hidroenergetike na području Republike Hrvatske traži konzultanta za pružanje usluga izrade "sveobuhvatne analize zakonodavnog okvira za sudjelovanje javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš". Prijave do 30. listopada.

S ciljem osiguravanja da organizacije civilnog društva u Hrvatskoj postanu ravnopravni dionici s donositeljima odluka i ovlaštenicima u postupcima

(i)            izrade i primjene relevantnih propisa,

(ii)           odlučivanja o odobravanju te

(iii)          izrade procjena utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš

potrebno je provesti dubinsku analizu relevantnog zakonodavnog okvira kojom će se utvrditi nedostatci u regulatornom i provedbenom okviru.

Odabrani vanjski stručni suradnik (konzultant) će pripremiti sveobuhvatnu analizu pravnog okvira. Analiza će uključivati stanje propisa i implementacije postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš (procjenu utjecaja na okoliš i stratešku procjenu utjecaja na okoliš, pravo na pristup informacijama, sudjelovanje javnosti u odlučivanju / postupcima PUO i SPUO, zakon o zaštiti okoliša, prekograničnu suradnju i druge relevantne zakone). Isto tako, dio analize biti će i usporedba gore navedenog sa zahtjevima EU i najboljim međunarodnim praksama.

Dodatne informacije o uvjetima natječaja i projektni zadatak preuzmite na web stranici WWF Adria