Foto: Matić OblakFoto: Matić OblakSavjet mjesne zajednice Krupa na Vrbasu se danas izjašnjavao po pitanju planirane hidroelektrane Krupa na rijeci Vrbas, te su se sa šest od sedam glasova izjasnili protiv ovog projekta. Ovakvo opredjeljenje je rezultat velikog otpora ove mjesne zajednice najavljenoj izgradnji hidroelektrane.

"Centar za životnu sredinu pozdravlja ovakvo izjašnjavanje mjesne zajednice. Vidimo ovo kao jasan signal investitoru da je lokalna zajednica svjesna svih negativnih posljedica koje bi imala izgradnja hidroelektrane. U narednom periodu ćemo tražiti mehanizme kojima bi se omogućilo Crnković:"U narednom periodu ćemo tražiti mehanizme kojima bi se omogućilo široj javnosti da se izjasni s obzirom na to da je ovo tako veliko i važno pitanje za čitavu Banja Luku i šire"široj javnosti da se izjasni s obzirom na to da je ovo tako veliko i važno pitanje za čitavu Banja Luku i šire", izjavila je Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu.

Projektom HE Krupa predviđena je izgradnja brane 18 -20 metara i premještanje magistralnog puta od mosta u Krminama do hidroelektrane Bočac 2 u dužini od 10 km s lijeve na desnu obalu Vrbasa. Po riječima investitora to bi koštalo oko 56 milijuna eura od čega je 10 milijuna za izmještanje puta i dva mosta.

Na uviđaju na licu mjesta u predmetu izrade urbanističko-tehničkih uvjeta, prošle godine u prosincu, veliki broj mještana izjasnio se da ne želi novu hidroelektranu na Vrbasu i da neće dati svoje zemljište za potrebe izgradnje ove hidroelektrane. Svjesni su da nemaju nikakve koristi od Koalicija za zaštitu Vrbasa je 2005. godine sakupila preko 17 000 potpisa građana koji su rekli ne hidroelektranama na Vrbasuhidroelektrana Bočac 1 i Bočac 2 koja je u izgradnji, pa tako neće imati koristi ni od ove hidroelektrane već samo štete.

Tada je direktor ZP Hidroelektrane na Vrbasu izjavio da će se odustati od projekta ako građani Krupe na Vrbasu ne budu za ovaj projekt. To očekujemo da će se ubrzo i stvarno dogoditi.

"Zaustavljanjem hidroelektrane Krupa, zaustavit ćemo i potencijalnu izgradnju naredne hidroelektrane Grbići. Aktivno uključivanje što većeg broja građana Banjaluke u ovaj proces može dovesti do konačnog odustajanja od ovog projekta. Mi vidimo snagu u ljudima. Vrijeme je da i oni postanu svjesni svoje snage", kazala je Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.

Koalicija za zaštitu Vrbasa je 2005. godine sakupila preko 17 000 potpisa građana koji su rekli ne hidroelektranama na Vrbasu, nakon čega je Skupština grada Banjaluka dala negativno mišljenje o tadašnjem projektu.

<
Vezane vijesti