Foto: fAKTIVFoto: fAKTIVProšle je godine u veljači Ustavni sud donio rješenje kojim odbacuje zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o pobačaju. Iako tim rješenjem Sabor ne može i ne smije donijeti zakon kojim se prekid trudnoće zabranjuje, dano je dovoljno prostora za pravne manipulacije te je vrlo moguće kako će pristup pobačaju biti otežan. Kako je od rješenja prošlo godinu dana, za novi smo zakon, koji u preostaloj godini mora biti napisan i izglasan, upitali Ministarstvo zdravstva, ali i istaknute aktivistkinje i političarke - Biljanu Borzan, Mirjanu Kučer, Natašu Bijelić i Svjetlanu Knežević.

Kada je prošle godine Ustavni sud na čelu s Miroslavom Šeparovićem objavio da je donio odluku po pitanju pobačaja, cijela regija s najvećom pažnjom gledala je u kojem smjeru će se razvijati priča sa ženskim reproduktivnim pravima u Hrvatskoj.Kako je sada i službeno potvrđeno da je Ministarstvo zdravstva počelo s pripremnim radnjama za izradu novoga zakona o pobačaju, ne preostaje ništa drugo nego sustavno lobirati, pratiti i upozoravati institucije

Fokus je na praćenju ishoda ove odluke bio kud i kamo veći zbog utjecaja sveprisutne konzervativne revolucije i njezinih nazadnih predstavnika koji su se probili u sve pore društveno političkog uređenja te počeli krojiti državu po mjeri Crkve.

21. veljače prošle godine Ustavni sud Republike Hrvatske donio je rješenje u kojem odbacuje zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o pobačaju podnesen prije 26 godina od strane Ružice Čavar i Hrvatskog pokreta za život i obitelj. Za ovu odluku glasalo je 12 ustavnih sudaca, dok je Miroslav Šumanović glasao protiv napisavši izdvojeno mišljenje sa zaključkom kako "život treba zaštiti od samog začeća".

Laički objašnjeno, pobačaj je ostao legalan, ali Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece iz 1978. mora se promijeniti. Shodno tome Ustavni sud naložio je Hrvatskom saboru da u roku od dvije godine donese novi zakon o pobačaju. Zakonodavcu je određeno da u zakon mora unijeti edukativne i preventivne mjere tako da prekid trudnoće bude izuzetak, a ne pravilo. Novim zakonom mora se urediti i posebno problematično pitanje priziva savjesti za liječnike, a ženama moraju biti dostupne informacije o kontracepciji, trudnoći, jaslicama i sigurnom seksu.

Iako ovim rješenjem Hrvatski sabor ne može i ne smije donijeti zakon kojim se prekid trudnoće zabranjuje, vladajućima je dano dovoljno prostora za pravne manipulacije te je vrlo moguće kako će pristup pobačaju biti dodatno otežan, a za neke žene i nemoguć.Nakon razgovora s aktivistkinjama, možemo zaključiti kako je zabrinjavajuć, ali i opravdan strah civilnog društva i oporbe kako će pobačaj u mandatu Vlade HDZ-a, za čije zakone u Saboru ruke diže i HRAST, biti teže dostupan te nekim ženama i nemoguć

Kako je od rješenja Ustavnog suda prošlo godinu dana, zanimalo nas je što Vlada Andreja Plenkovića i Ministarstvo zdravstva rade po pitanju novoga zakona u preostaloj godini u kojoj ga moraju napisati i izglasati? Dobili smo i odgovore kako na cjelokupnu situaciju i budućnost reproduktivnih prava u Hrvatskoj gledaju istaknute aktivistkinje i političarke te na koji način će dati svoj doprinos borbi za moderan i prihvatljiv zakon o prekidu trudnoće.

Iz Ministarstva zdravstva dobili smo sljedeći odgovor: "Rješenjem Ustavnog suda Republike Hrvatske od 21. veljače 2017. naložilo se Hrvatskom saboru da u roku od dvije godine donese novi zakon kojim će se urediti područje prava na prekid trudnoće. Cilj Zakona o pravu na prekid trudnoće je odrediti edukativne i preventivne mjere tako da prekid trudnoće bude izuzetak. Nastavno na navedeno, u tijeku su pripremne radnje vezane uz angažman medicinskih, pravnih i bioetičkih stručnjaka i izradu usporedne analize pravne doktrine i prakse u državama članicama Europske unije, a sve u svrhu osuvremenjivanja sadašnje regulative na tom području."

borzan.jpg

Biljana Borzan, zastupnica u Europskom parlamentu: Treba zabraniti selektivni priziv savjesti

Ne bih se čudila da Vlada pod utjecajem konzervativnog krila HDZ-a i konzervativnih udruga predloži tekst koji neće zabraniti pobačaj, ali će ga toliko otežati da će biti gotovo nemoguć. Zalažem se da se novim zakonom regulira i spolni odgoj u školama te pravo na priziv savjesti koje postaje problem u dijelu država EU. Uvijek sam apelirala na kolege koji se opredjeljuju za ginekologiju da razmisle ako imaju prigovor savjesti je li to prava specijalizacija za njih.

Treba zabraniti selektivni priziv savjesti od situacije do situacije. Svaka bolnica mora osigurati minimalan broj liječnika koji mogu raditi pobačaj. Isto tako, mora se osigurati da liječnik koji se pozove na priziv savjesti ne diskriminira pacijenticu te joj na jasan način objasni koje su joj opcije. Klub SDP će uputiti vlastiti prijedlog zakona koji će uključivati elemente koje je predložio Ustavni sud. Većina u Europskom parlamentu je za pravo za izbor, kao i u Odboru za ravnopravnost spolova. Ja ih redovito informiram o zbivanjima u Hrvatskoj, jer se bojim, kako je krenulo, da prijedlog novog zakona ne bi bio restriktivniji i tada će biti potrebna hitna reakcija i pritisak iz EU.

 

natasabijelic_ytb_prtsc.jpg

Nataša Bijelić, Centar za edukaciju i istraživanje (CESI): Netransparentno donošenje novog zakona

Ne postoje javno dostupne informacije koje bi ukazivale na to da Sabor nešto čini po pitanju donošenja novog zakona i postavlja se pitanje da li će se uopće poštovati rok za donošenje novog zakona koji je odredio Ustavni sud, a to je početak 2019. godine. Scenariji će uvelike ovisiti o odnosu političkih snaga i mogućoj političkoj trgovini, ali realno je za pretpostaviti da će se u trenutnoj društvenoj klimi (klerikalnih i ultrakonzervativnih pritisaka i napada na seksualna i reproduktivna prava) ići na ograničavanje dostupnosti pobačaja te onemogućavanje pristupa ovoj medicinskoj usluzi (kao primjerice, obavezna savjetovanja i periodi čekanja prije samog pobačaja).

Što se tiče priziva savjesti u novom zakonu nisam baš optimistična da će se to regulirati na zadovoljavajući način, odnosno na način da priziv savjesti ne utječe na pristup i kvalitetu zdravstvenih usluga. CESI će se uključiti u javnu raspravu o novom zakonu. Nitko nas nije kontaktirao iz MZ i nemamo nikakvih saznanja da je došlo ili da se razmišlja o formiranju radne skupine u MZ.

svjetlana_facebook_copy67457.jpg

Svjetlana Knežević, udruga B.a.B.e. : Ako se abortus učini teško dostupnim, žene će ga ilegalno obavljati

Opravdan je strah kako će novi zakon o pobačaju biti mnogo rigidniji od postojećeg. Ustavni sud dao je zakonodavcu slobodu da legislativno zakomplicira proces obveznih savjetovanja kroz koja bi žene morale proći prije nego im se dopusti pobačaj, odnosno ostavljeno je prostora za manipulaciju tko će provoditi savjetovanja. Osim toga, u vremenu fluidnih zakonskih okvira, a imajući na umu konzervativne prakse koje nastoje onemogućiti pobačaj, kako u drugim zemljama, tako i u Hrvatskoj, postoji mogućnost da se predloži "razdoblje razmišljanja".

Radi se o tome da žena nakon što odluči prekinuti trudnoću ipak bude vraćena doma da još malo razmisli, čime se skraćuje razdoblje u kojem je moguće legalno izvršiti abortus. Nadalje, sporan je i priziv savjesti liječnika/ica jer u Hrvatskoj ne postoji sustavno prikupljanje podataka o liječnicima/ama koji/e iz određenih uvjerenja ne vrše određene zahvate. Isto tako, ne postoji ni ustaljena ni propisana procedura samog čina prizivanja na savjest, čime se dolazi do zlouporabe tog prava, što zatim onemogućava ženama pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi.

Budući da je Ustavni sud savjetovao zakonodavcu da riješi pitanje priziva savjesti liječnika/ca koji ne žele obavljati prekide trudnoće, ostavljena je mogućnost da se javnim bolnicama ne propiše obaveza osiguravanja ove medicinske usluge. Potrebno je ponoviti i kako cijenu abortusa snosi isključivo pacijentica i ona također nije zakonski regulirana. Uzmemo li u obzir i činjenicu kako je kontracepcija također skupa, za neke i nedostupna (slučaj farmaceutkinje koja nije htjela prodati pilulu za dan poslije) dolazimo do zaključka kako su reproduktivna prava žena već i ovom trenutku dosta skučena te da su brojna područja unutar tog područja zapravo siva i nejasno definirana, odnosno nisu uopće definirana.

Bitno je istaknuti kako je danas abortus na zahtjev žene u Hrvatskoj legalan, ali u praksi je nerijetko teško dostupan iz više razloga: od cijene koja varira od bolnice do bolnice, preko geografske nedostupnosti, do zloupotrebe priziva savjesti liječnika/ica. Žene koje traže pobačaj u današnjem društvu i dalje mogu biti stigmatizirane, etiketirane i diskriminirane u zdravstvenim ustanovama, ali isti tretman mogu dobiti i od okoline, koja je rijetko senzibilna za žensko reproduktivno zdravlje i reproduktivna prava žena. Javno nije dostupna informacija što se trenutno događa s prijedlogom novog zakona.

B.a.B.e. nisu kontaktirane od strane Ministarstva zdravstva, ali u svakom slučaju uključit ćemo se u javnu raspravu te zagovarati legalan, dostupan i siguran pobačaj na zahtjev žene. Kako će izgledati prijedlog novog zakona koji će regulirati abortus na zahtjev žene uvelike ovisi o društvenom i političkom kontekstu. Posljednjih nekoliko godina obilježili su žestoki napadi konzervativnih i klerikalnih struja na reproduktivna i seksualna prava žena u Hrvatskoj (tzv. Hod za život, moljenje ispred bolnica, takozvani centri za život, itd.). Osvrćući se unatrag, bez obzira na to što i kako država propisala, žene će pronaći načine da prekinu neželjene trudnoće. Ako se abortus učini teško dostupnim, žene će ga ilegalno obavljati u nesigurnim uvjetima i takve prakse će imati pogubne posljedice po zdravlje i živote žena. 

mirjanakucer02_crol.jpg

Mirjana Kučer, Ženska mreža Hrvatske: U radnoj skupini moraju biti predstavnice iz organizacija koje brane stečena prava na spolno i reproduktivno zdravlje

Već prošle godine, nakon što je objavljena odluka Ustavnog suda, izrazile smo bojazan od ograničavanja slobode žena u Hrvatskoj da odlučuju o svom tijelu. Osporeni zakon, zapravo je to pitanje riješio na vrlo dobar način i zagovornici njegove primjene, pa tako i Ženska mreža ističu da ga je potrebno tek uskladiti s dostignućima suvremene medicine i sam postupak medicinskog zahvata prekida trudnoće učiniti još dostupnijim i sigurnijim za žene.U obrazloženju svoje Odluke Ustavni sud je naglasio važnost edukacije i informiranja žena o njezinim pravima i trudnoći. Najbolji način za to je uvođenje dovoljno sati spolne edukacije od trećeg razreda osnovne škole.

Sve drugo, značilo bi korak unatrag, što je neprihvatljivo i ne želimo vjerovati da će do toga doći. Nemamo spoznaje u kojoj je fazi izrada prijedloga novog zakona, nije nam poznato je li radna skupina već formirana. Mi svakako promišljamo o svojim prijedlozima i sudjelovat ćemo aktivno u raspravi. Imenovanje predstavnica organizacija žena koje brane stečena prava žena na spolno i reproduktivno zdravlje u radnu skupinu za izradu nacrta prijedloga novog zakona najmanje je što očekujemo od naše države.

____

Nakon razgovora s aktivistkinjama, možemo zaključiti kako je zabrinjavajuć, ali i opravdan strah civilnog društva i oporbe kako će pobačaj u mandatu Vlade HDZ-a, za čije zakone u Saboru ruke diže i HRAST, biti teže dostupan te nekim ženama i nemoguć. Iako ovim rješenjem Hrvatski sabor ne može i ne smije donijeti zakon kojim se prekid trudnoće zabranjuje, vladajućima je dano dovoljno prostora za pravne manipulacije 

Ipak, ohrabrujuća je činjenica što je oko ovoga pitanja civilno društvo složno, educirano i spremno argumentirano i aktivistički sudjelovati u stvaranju boljeg i kvalitetnijeg zakona koji neće ugrožavati ženska reproduktivna prava.

Kako je sada i službeno potvrđeno da je Ministarstvo zdravstva počelo s pripremnim radnjama za izradu novoga zakona o pobačaju, ne preostaje ništa drugo nego sustavno lobirati, pratiti i upozoravati institucije, političare i zainteresiranu javnost o napretku samog procesa s ciljem donošenja kvalitetnog zakona na tragu većine modernih europskih država.

 

aem_copy11600.jpg
Članak je objavljen u sklopu projekta "Vladavina prava" koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija).
<
Vezane vijesti