Foto: Za grad<br>Foto: Za grad
“U ponedjeljak posljednja je prilika zastupnicima u Gradskoj skupštini da utječu na uređivanje postojećih odnosa između Zagreba i HNS-a po pitanju SRC-a Svetice. Nejasno definiran zaključak daje pravnu osnovu za manipulacije prostorom i blokiranje prava građana na pristup toj javnoj površini", poručili su iz stranke Za grad.

Povodom sljedećega zasjedanja Gradske skupštine, stranka ZA GRAD poziva gradske zastupnike da glasaju protiv prijedloga Zaključka o sklapanju ugovora između HNS-a i Grada Zagreba o SRC-u Svetice. U sadašnjem zaključku su prava građana na rekreaciju svedena na pola rečenice te postoji mogućnost da od javnog interesa na kraju neće biti - ništa.

“Dana 22. prosinca posljednja je prilika zastupnicima u Gradskoj skupštini da utječu na uređivanje postojećih odnosa između Grada i HNS-a po pitanju SRC-a Svetice. Nejasno definiran zaključak daje pravnu osnovu za manipulacije prostorom i blokiranje prava građana na pristup toj javnoj površini.

"Ako su zastupnici u Gradskoj skupštini tu doista zbog građana, sada je pravi trenutak da to pokažu. Prijedlog Zaključka propušta definirati sve bitne elemente ugovora na temelju kojih će se sklopiti, a koji bi trebali štiti javni interes"Podsjećamo, pretpostavka ustupanja prostora HNS-u bilo je omogućavanje pristupa građanima prostoru za rekreaciju”, izjavio je Sandro Salopek, pravni savjetnik stranke i vijećnik u gradskoj četvrti Novi Zagreb - istok.

Zaključak predviđa sklapanje ugovora na 15 godina bez argumentacije o ekonomskoj isplativosti ustupanja SRC-a Svetice. Podsjetimo, u pitanju je prostor impozantne i vrlo vrijedne kvadrature koji je Grad HNS-u prvotno ustupio na korištenje bez ikakve naknade. Na potencijalnu nezakonitost toga ustupka ZA GRAD je upozorio u siječnju ove godine. Pristanu li zastupnici na sporni prijedlog, grad neće uprihoditi nikakvu tržišno definiranu zakupninu ovoga vrijednoga prostora. Također je pitanje u kakvom će stanju biti prostor 15 godina nakon HNS-ove uprave, kada Grad ponovno počne njime raspolagati.

“Ako su zastupnici u Gradskoj skupštini tu doista zbog građana, sada je pravi trenutak da to pokažu. Prijedlog Zaključka propušta definirati sve bitne elemente ugovora na temelju kojih će se sklopiti, a koji bi trebali štiti javni interes. Očekujemo da zastupnici reagiraju odgovarajućim amadmanima kojima će ispraviti taj propust. Ukoliko zastupnici to ne učine, ugovaranje sudbine SRC-a u potpunosti će prepustiti izvršnim gradskim tijelima i HNS-u, zajedno s brojnim, za manipulacije pogodnim, 'rupama' iz predloženog zaključka”, zaključio je Svibor Jančić, vijećnik stranke u gradskoj četvrti Maksimir.

Ključne riječi: Svetice
<
Vezane vijesti