Povodom planova izgradnje niza "malih" hidroelektrana na karlovačkim rijekama, "Eko Pan" poziva na javnu tribinu pod nazivom "Male hidroelektrane na Kupi i Korani - prilika ili neprilika?" koja će se održati u četvrtak, 12. lipnja, u Ilirskoj dvorani Gradske knjižnice Karlovac s početkom u 18 sati.

Smatramo da je prije relizacije planiranih hidroelektrana potrebno javno govoriti o svim mogućim aspektima i posljedicama koji takvi zahvati mogu izazvati kako bi se javnost direktno i kvalitetno informirala. 

Cilj tribine je okupiti predstavnike jedinica lokalne samouprave i zainteresirane građane kako bi potaknuli raspravu i doprinijeli kvalitetnijim rješenjima u problematici upravljanju i korištenju naših rijeka. 
Budite dio zainteresirane javnost - dođite, sudjelujte i informirajte se.
Tribina se održava u okviru projekta "Podrška u prijenosu okolišnih politika", financiran od strane EU i Ureda za udruge vlade RH.
Gosti tribine: Irma Popović Dujmović - WWF
Tekonet d.o.o ?