image_2_13120.jpgTreći Marš za životinje, marš za suosjećajniji svijet, održava se 13. travnja od 11 sati, na Tomislavcu u Zagrebu.

Pridruži se Maršu za životinje ako ti je...

☑ stalo do životinja
☑ želiš biti njihov ambasador i glas
☑ protiviš se bilo kakvom načinu iskorištavanja životinja, u industriji zabave (cirkusi, zoološki vrtovi), proizvodnji odjeće i hrane, testiranjima u laboratorijima i/ili mariš za napuštene životinje
☑ želiš biti dio rastućeg pokreta za nenasilje i pravednost