aem_3.jpgNajava fuzioniranja Agencije za elektroničke medije i HAKOM-a po svemu sudeći nije samo medijska spekulacija: "Stav Ministarstva kulture prema eventualnom spajanju tih agencija je negativan. Ovako dalekosežnoj reorganizaciji i restrukturiranju neovisnih tijela treba prethoditi znatno iscrpnija i detaljnija cost-benefit analiza od one kojom raspolažemo nakon rada Vladinog Povjerenstva za analizu poslovanja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima..."

Vlada RH priprema veliku racionalizaciju rada državnih agencija, a kao jednu od mjera međusobno fuzioniranje nekih od njih. Najave fuzioniranja Agencije za elektroničke medije (AEM) i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) po svemu sudeći nisu samo medijska spekulacija.
 
Prema Zakonu o elektroničkim medijima, AEM obavlja administrativne, stručne i tehničke poslove za Vijeće za elektroničke medije. Obaveze Vijeća su u ZEM-u daleko detaljnije razrađene od obaveza njegove agencije, a među najvažnije spadaju: nadzorna finkcija nad provedbom Zakona o elektroničkim medijima, provođenje postupka davanja (i oduzimanja) koncesija za emitiranje radijskog i televizijskog programa, Ministarstvo kulture: "U situaciji u kojoj evidentan izostanak mehanizama za provedbu pojedinih zakonskih regulacija nameće temu proširenja ovlasti i regulacijskog dosega AEM-a, suprotan proces -  a spajanje HAKOM-a i AEM-a podrazumijevalo bi smanjenje ovlasti Agencije - čini se kontraproduktivnim"provedba postupka davanja dopuštenja za davanje audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev te za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa, izricanje opomena u slučaju nepoštivanja propisa koji se odnose na proizvodnju programa u elektroničkim medijima, zaštita pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija, brine za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti u elektroničkim medijima, za koji se odvaja 3 posto (oko 35 milijuna kuna) HRT-pretplate. Korisnici tih sredstava su lokalni radiji i televizije, te odnedavno neprofitni elektronički mediji.
 
HAKOM, prema Zakonu o elektroničkim komunikacijama, brine za implementaciju toga zakona, nadzire i regulira cijene, cjenovne sustave i uvjeta poslovanja operatora na tržištu elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga, odlučuje u vezi mjerodavnih tržišta, analize tržišta te određivanja i ukidanja regulatornih obveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom, rješavaa sporove između operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga, odlučuje o o zabrani obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga itd. Također, nadležnosti HAKOM-a određuju i Zakon o poštanskim uslugama i Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga.
Pojednostavnimo li do kraja, mogli bismo reći da se AEM i njezino Vijeće bave softverom, dakle sadržajem informacija koje kolaju eterom (i internetom), HAKOM i njegovo vijeće bave se hardverom.
 
HAKOM se posljednjih dana našao u središtu nekoliko afera. Jedna se odnosi na navodni mobing, zbog kojega je pokrenuto dvadesetak radnih sporova protiv te agencije. S druge strane HAKOM-ova radnica Petra Škof Mikulek medijska je zvijezda posljednjih dana, jer je odbila primiti plaću za posao koji - ne radi. S druge strane, radnici u HAKOM-u imaju prosječno među najvišim plaćama u Hrvatskoj, u prosječnom godišnjem iznosu od 208 tisuća kuna. Procjenjuje se da bi država, paralelno s fuzioniranjem HAKOM-a i AEM-a, uredila i visinu plaća njihovih vijećnika i drugih zaposlenih, te da bi samo time uštedjela oko 13,5 milijuna kuna, kao i da bi privela razumu članove i članice njihovih upravnih vijeća koji HAKOM: "HAKOM do danas nije zaprimio nikakvu službenu informaciju o mogućem pripajanju regulatornog tijela"godišnje arče oko 31 250 kuna bruto po članu vijeća za različite naknade. Međutim obje agencije na svojim računima imaju još i znatne "uštede" nakupljene tijekom godina, koje, prema informacijama koje dolaze u javnost, država namjerava pripojiti svojem budžetu. Na taj bi način osigurala jednokratnu financijsku injekciju u iznosu od približno 40 milijuna kuna.
 
Na ovim smo stranicama tijekom godina objavili pregršt istraživačkih i analitičkih članaka o radu Agencije i Vijeće za elektroničke medije. Svojedobno smo ih, u kontekstu prikrivanja informacija o koncesijskim ugovorima i programskim osnovama radija i televizija koje dobivaju koncesije proglasili mogućim epicentrom medijske korupcije u Hrvatskoj. Stvari su se u Vijeću i Agenciji ipak posljednjih godina ponešto počele mijenjati - Vijeće je, pritisnuto (i) člancima objavljenim na H-Alteru, "priznalo javnosti pravo da zna", a u pojedinim je slučajevima kritički nastupilo u odnosu na zahtjeve za izdavanje koncesija kakvi bi ranijih godina po defaultu prolazili. Nakon probijanja afere s falsificiranjem radijskih emisija financiranih sredstvima Fonda za pluralizam elektroničkih medija, za koje zasluge pripadaju prvenstveno novinarki Ivani Lekšić i H-Alteru, izgleda da je Agencija postrožila i nadzor nad izvršavanjem preuzetih obaveza nakladnika u AEM: "Vladino povjerenstvo na ovu temu nije nas kontaktiralo, ni direktno informiralo. Medijske napise i spekulacije o potencijalnim spajanjima raznih agencija ne možemo komentirati" okviru toga fonda.
 
Međutim činjenica jest da Agencija i Vijeće i dalje imaju mnogo prostora za unapređenje svojega rada, u cilju podizanja standarda novinarske profesije i kvalitetnijeg javnog informiranja. O "pravcima razvoja" kojima bi se trebala kretati,  H-Alterov nakladnik, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, nedavno je objavila detaljnu analizu, o kojoj je u ožujku ove godine bilo raspravljano na sjednici Vladinog Savjeta za razvoj civilnog društva.
 
Nameće se pitanje kakav utjecaj može imati pripajanje AEM-a HAKOM-u na bitan razlog AEM-ovog postojanja, a to je, rekosmo, podizanje standarda javnog informiranja. Koliko su uopće pitanja efekta rada pojedinih agencija i drugih institucija na umu Ministarstva financija, zabrinutog nad problematikom krpanja budžeta i različitih ušteda, kada se bavi njihovim restrukturiranjem i spajanjem? Ne bi li najbolji način "uštede" na, primjerice AEM-u i njezinom Vijeću bio taj da se redefiniraju njihove obaveze i da ih se konačno natjera da u potpunosti rade svoj posao, u skladu s postojećim propisima, koji bi, opet, trebali biti iznova sastavljeni kako bi poticali etabliranje boljih običaja u obavljanju novinarskog posla - dakle da AEM i Vijeće postanju efikasniji u zaštiti i promociji javnog interesa u medijskoj djelatnosti? Nije li upravo to ono što je odabno trebalo napraviti - a nije napravljeno? Što uopće pripajanje Ministarstvo financija: "Javnost će biti sa svime upoznata nakon odluke Vlade"AEM-a HAKOM-u znači u kontekstu navodne finalizacije posla oko otvaranja javne rasprave o medijskoj strategiji/ politici čime se navodno bave u Ministarstvu kulture?
 
"Javnost će biti sa svime upoznata nakon odluke Vlade", bio je jedini odgovor koji smo uspjeli izvući iz Ministarstva financija.
 
O zasad neslužbeno najavljenom spajanju agencija nisu skloni govoriti ni u jednoj od njih. "Vladino povjerenstvo na ovu temu nije nas kontaktiralo, ni direktno informiralo. Medijske napise i spekulacije o potencijalnim spajanjima raznih agencija ne možemo komentirati. Čim službeno zaprimimo bilo kakvu dokumentaciju - prijedlog ili nacrt - i više nego rado ćemo se, s pozicije nezavisnog regulatora, sa svojim stavom očitovati u javnosti", rekli su nam u AEM-u.
 
"Kao prvo, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti nije agencija, nego nezavisno nacionalno regulatorno tijelo", poučili su nas u HAKOM-u. "HAKOM do danas nije zaprimio nikakvu službenu informaciju o mogućem pripajanju regulatornog tijela, kojeg u svom upitu navodite, Ne bi li najbolji način "uštede" na AEM-u i njezinom Vijeću bio taj da se redefiniraju njihove obaveze i da ih se konačno natjera da u potpunosti rade svoj posao, u skladu s  propisima?HAKOM-u. Neslužbene informacije nismo u mogućnosti komentirati."
 
Zanimljivo je da smo izrazito kritički odgovor na pitanje o najavljenom pripajanju AEM-a i HAKOM-a dobili od Ministarstva kulture. Citiramo ga u cijelosti: "Stav Ministarstva kulture prema eventualnom spajanju Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti i Agencije za elektroničke medije je negativan. Postoje barem tri razloga za to. Prvi je taj da, prema našem mišljenju, ovako dalekosežnoj reorganizaciji i restrukturiranju neovisnih tijela treba prethoditi znatno iscrpnija i detaljnija cost-benefit analiza od one kojom raspolažemo nakon rada Vladinog Povjerenstva za analizu poslovanja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Drugi razlog je što u kontekstu aktualnih europskih medijskih politika ne postoji konsenzus kojim bi se ovakav potez mogao opravdati. Konvergencija regulacijskih tijela kao reakcija na konvergenciju medijskih platformi i sadržaja, naime, svakako ima svoje zastupnike, ali ishodi javnih rasprava i nacionalnih politika na europskoj razini oko ovoga se pitanje uvelike razilaze. Napokon, u situaciji u kojoj evidentan izostanak mehanizama za provedbu pojedinih postojećih zakonskih regulacija nameće temu proširenja ovlasti i regulacijskog dosega Agencije za elektroničke medije, suprotan proces - a spajanje HAKOM-a i AEM-a podrazumijevalo bi, smatramo, smanjenje ovlasti Agencije - čini se kontraproduktivnim", stoji u odgovoru koji smo primili 31. ožujka.
aem_copy50174.jpg

Članak je objavljen u sklopu projekta "Vladavina prava" koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija). 

<
Vezane vijesti