Foto: M.K.Foto: M.K.Iako je u prosincu prošle godine doniranje hrane oslobođeno PDV-a, donacije proizvođača hrane i trgovačkih lanaca nisu povećane, a košarice brojnih korisnika humanitarnih organizacija i socijalnih samoposluga i dalje su prazne.

Stoga, povodom Svjetskog dana socijalne pravde, koji se obilježava 20. veljače, Mreža hrane upozorava na potrebu sustavnog informiranja donatora o novim poticajima za doniranje, a da Vlada ima odgovornost za nastavak izgradnje transparentnog i održivog sustava doniranja hrane.

Najvažnija pretpostavka da hrana uistinu dođe do najpotrebnijih je izgradnja i osnaživanje sustava doniranja hrane, u čemu ključnu ulogu imaju Vlada, a posebno Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo socijalne politike. Mreža hrane poziva ih da preuzmu zadatak izgradnje tog sustava (priopćenje Ministarstva poljoprivrede od 30. 10. 2015.) te da, zajedno s drugim tijelima državne uprave i u suradnji s civilnim društvom, nastave izvršavati taj zadatak.

Prije oslobođenja donirane hrane PDV-a, donatori su često kao najveću zapreku isticali upravo porez na donacije. No, sada kada tog poreza više nema, hrana i dalje ne dolazi do krajnjih korisnika. Treba li Hrvatska biti primjer zemlje u kojoj se hrana radije baca i uništava, čak i kad ne postoje stvarne zapreke za njezino doniranje? Mreža hrane poziva sve donatore da iskoriste novi zakonski okvir koji omogućuje doniranje hrane, te da pomognu najpotrebitijima i smanje poražavajuću količinu bačene hrane.

Ključne riječi: hrana
<
Vezane vijesti