large_img_7200.jpgPovodom Međunarodnog dana zviždača, GOOD Inicijativa, Centar za mirovne studije, GONG i Kuća ljudskih prava pozivaju sve građane i odgojno-obrazovne djelatnike na otvoreno upozoravanje na štetnosti politika i prakse u odgojno-obrazovnom sustavu. Ujedno je predstavljen i novi alat Obrazovna zviždaljka -koja olakšava prokazivanje nepravilnosti u obrazovnom sustavu.

Ovaj novi projekt GOOD Inicijative želi objedinjeno pratiti i analizirati procese koji se tiču odgojno-obrazovnog sustava, od obrazovnih politika do svakodnevnih praksi u obrazovnim institucijama te usporedo osnaživati odgojno-obrazovne djelatnike za podršku oblikovanju kreativnijeg i demokratskijeg odgoja i obrazovanja.Pokazatelji koji vjerno ukazuju na političku nevoljkost za promjene u odgojno-obrazovnom sustavu jesu niz neuspjelih pokušaja reformi

Obrazovna zviždaljka također pomaže razumjeti hrvatski odgojno-obrazovni sustav i njegove specifičnosti, i to one koje se odnose na pozitivne promjene u odnosu na potrebe njegovih ključnih dionika, kao i one koje se odnose na neuspjele reforme obrazovanja i političke prepreke promjenama u obrazovanju.

Polazište ovoga alata razumijevanje je društvenih problema koje generira odgojno-obrazovni sustav, a neki od tih problema su: stvaranje demokratskog deficita uslijed nesustavnog građanskog odgoja i obrazovanja za demokraciju i političku pismenost, visoko centraliziran i hijerarhiziran sustav upravljanja te nekoherentnost u provedbi obrazovnih politika poput usvojene Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije.

Pokazatelji koji vjerno ukazuju na političku nevoljkost za promjene u odgojno-obrazovnom sustavu jesu niz neuspjelih pokušaja reformi, poput Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja i zdravstvenog odgoja u škole, intervencija i zaustavljanje procesa Cjelovite kurikularne reforme, pri čemu je usvajanje kurikulumskog pristupa u obrazovanju samo jedna od dimenzija vrijedna pozornosti te otezanje s otvaranjem interkulturne škole u Vukovaru. Važno je naglasiti i prijetnju provedbi Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije od strane trenutne političke vlasti.Polazište ovoga alata razumijevanje je društvenih problema koje generira odgojno-obrazovni sustav

Sve te inicijative koje su u svojoj viziji težile gotovo paradigmatskim promjenama u hrvatskom obrazovnom sustavu obilježene su ideološkim prijeporima i nevoljkošću obrazovnih vlasti da daju konstruktivan odgovor i ulože u promjenu ozbiljno ugrožavajućeg društveno političkog konteksta.

U tom istom sustavu, odgojno-obrazovni djelatnici i učenici vape za promjenama te o njima progovaraju sve više, a Obrazovna zviždaljka kao novi interaktivan online alat može im biti podrška u reagiranju i analizi javnih politika. Više o obrazovnoj zviždaljci možete pronaći na internetskoj stranici oz.goo.hr.

Ključne riječi: zviždači, CMS, good inicijativa
<
Vezane vijesti