blok.pngKustoski kolektiv BLOK raspisuje natječaj za izlaganje društveno angažiranih umjetničkih radova u galeriji BAZA u 2019. Rok prijave je 6. srpnja.

Natječaj je otvoren umjetnicama, umjetnicima i umjetničkim kolektivima svih generacija i disciplina, a predloženi radovi mogu biti starijeg ili novijeg datuma nastanka. U obzir dolaze radovi koji umjetničkim sredstvima artikuliraju probleme u različitim društvenim sferama, uključujući i sâmo umjetničko polje.

Prijava na natječaj šalje se do 6.7. isključivo putem e-maila na adresu blok@blok.hr i treba sadržavati sljedeće:
- kratku biografiju (pdf ili doc, do dvije stranice)
- portfolio
- kratki opis rada/radova čije izlaganje se predlaže (koncept, tehnički opis, vizualni materijal, ako postoji - pdf do 10 stranica)

BLOK će osigurati umjetnički honorar te troškove produkcije izložbe, kao i kustosku, organizacijsku i medijacijsku podršku. Visina honorara i produkcijskih troškova bit će dogovorena nakon rezultata prijava za javna sredstva.