20170228_03.jpgNatječaj se organizira u svrhu promoviranja sigurnosti u prometu i primjene #Pravila 6 Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) i Michelina i poticanja audiovizualnog stvaralaštva djece i mladih. Prijaviti se mogu djeca i mladi do 24 godine. Prijavitelj može biti pojedinac ili grupa te može prijaviti samo jedan rad u pojedinoj kategoriji. Natječaj je otvoren do 23. travnja.

Filmovi mogu biti bilo kojeg filmskog roda, vrste i žanra, trajanja do 1 minutu. HAK za potrebe izrade filmova stavlja na raspolaganje vizuale koje će koristiti u kampanji.

Više informacija ovdje.