polo_copy22595.jpgHrvatska udruga turističkih novinara i pisaca u turizmu u suradnji sa Zborom turističkih novinara Hrvatskog novinarskog društva raspisala je natječaj za nagrade Marko Polo- slavni putopisac za 2018. godinu. Prijave traju do 1. studenog.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincu novinaru za najbolju putopisnu reportažu ako je to ostvarenje u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrada, medalja i priznanja Marko Polo –slavni putopisac.

Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade mora sadržavati:

1. Ime i prezime kandidata
2. Životopis kandidata
3. Prijavljenu reportažu ili putopis
4. Obrazloženje prijedloga
5. Pisanu izjavu kandidata da želi sudjelovati u postupku izbora (ukoliko je kandidat i
predlagatelj)
6. Ime i prezime i adresu predlagatelja kandidata ukoliko je predlagatelj fizička osoba, odnosno
naziv i sjedište pravne osobe i ime osobe ovlaštene za zastupanje ukoliko je predlagatelj
pravna osoba
7. Najmanje jednu preporuku za predloženo ostvarenje kandidata (nije obvezujuće)

Prijedlog za dodjelu nagrade može sadržavati i druge priloge.

Fizičke i pravne osobe koje za dodjelu nagrade mogu predložiti pojedinca novinara, moraju navesti za koju vrstu nagrade kandidata predlažu (nagrada Marko Polo – slavni putopisac).

Prijedlozi za nagradu upućuju se u zatvorenim omotnicama na adresu:

HRVATSKA UDRUGA TURISTIČKIH NOVINARA I PISACA U TURIZMU ( n/r predsjednika Ocjenjivačkog odbora g. Antu Gavranovića)
c/o HRVATSKO NOVINARSKO DRUŠTVO
10 000 ZAGREB
Perkovčeva 2

Prijedlozi za dodjelu nagrade podnose se od dana objave natječaja na službenim internetskim stranicama do zaključno 1. studenog 2018. godine.

Ocjenjivački odbor zadržava pravo zahtjeva za nadopunu nepotpunog prijedloga. Pravilnik o nagradama Marko Polo možete preuzeti ovdje