vox_feminae_festival_3_foto_nina_durdevic.jpgProstor rodne i medijske kulture K-zona poziva autore/ce i kreativne timove, umjetnike/ce i umjetničke kolektive, redateljice i filmske ekipe, te udruge, inicijative i pojedince koji u svojem radu promišljaju rodnu ravnopravnost da se prijave na natječaj za suradnju u okviru nadolazećeg 13. Vox Feminae Festivala te društveno kulturnog centra Šesnaestica. Prijave do 9. lipnja.

Vox Feminae Festival održat će se u listopadu u Zagrebu (2. - 6.10.), te i ove godine promiče stvaralaštvo žena i problematizira pitanja roda kroz međunarodni filmski, umjetnički, prezentacijski te popratni zabavni program. VFF poseban naglasak stavlja na stvaranje prostora za afirmaciju mladih autora i autorica te novih inicijativa koje inovativno i progresivno promišljaju teme rodne ravnopravnosti.

Prijavljeni sadržaj mora se poklapati s jednom od tema koje VFF tradicionalno obrađuje: egalitarizam, prava i status žena u društvu, ljudska prava i prava manjina, rodna ravnopravnost, LGBTIQ teme; ili svojim konceptom promišljati tradicionalne rodne uloge te nove teorijske, praktične i umjetničke poglede na rodna pitanja.

Uvjeti natječaja za program Vox Feminae Festivala:

Na natječaj za program 13. Vox Feminae Festivala jedna osoba može prijaviti najviše jedan rad samostalno, te jedan u suradnji ili kolektivu.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe s boravištem u Hrvatskoj, regiji ili EU.
Preferiraju se radovi nastali od 2018.; te nove, premijerne produkcije i predstavljanja.

Prijave za program Vox Feminae festivala primaju se isključivo putem online formulara najkasnije zaključno s 9. lipnja 2019. godine. Sve/i zainteresirani putem e-adrese festival@voxfeminae.net mogu zatražiti dodatna pojašnjenja vezana za natječaj ili se raspitati o sudjelovanju u programu na drugi način (medijsko praćenje, sponzorstvo, ...).

VFF tim odabrat će minimalno jedan rad koji će biti uvršten u program Vox Feminae Festivala u listopadu 2019.; a konačan broj odabranih radova ovisit će o festivalskom budžetu na raspolaganju te troškovima prijavljenih radova koji uđu u užu selekciju za festivalski program.

Prilikom izbora prijavljenih radova K-zona primarno će bodovati inovativnost i posebnost predloženog sadržaja, racionalnost troškova realizacije te povezanost projekta s temama kojima se VFF bavi. Radovi koji služe isključivo individualnoj promociji autora/ica i bez konceptualne povezanosti s temama VFF-a neće biti razmatrani. Prijavljeni će o rezultatima natječaja biti obaviješteni do kraja lipnja putem mejla i javno na webu Voxfeminae.net.

NATJEČAJ ZA SURADNJU S K-ZONOM I DKC ŠESNAESTICA:

Društveno-kulturni centar Šesnaestica već treću godinu za redom oživljava puls Trešnjevke-Sjever kroz kontinuirani program radionica, diskusija, buvljaka i večeri društvenih igara - podjednako u organizaciji K-zone te kroz suradnje s drugim udrugama, inicijativama i pojedincima/kama. K-zona poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u osmišljavanju i realizaciji programa Šesnaestice da se jave sa svojim programskim idejama, koje će u suradnji s timom voditelja prostora biti prijavljene na natječaje za javne potrebe u kulturi, te biti realizirani kroz 2020. godinu. Šesnaestica kao prostor poseban naglasak u programu stavlja na kulturu mladih te drugih ugroženih društvenih skupina (starija populacija, LGBTIQ osobe i manjinske skupine).

Uvjeti natječaja za program Šesnaestice:

Broj prijava po autoru/ici je neograničen
Na natječaj se mogu prijaviti osobe s boravištem u Hrvatskoj, regiji ili EU
Moguće je predložiti suradnju u okviru postojećih redovnih programa Šesnaestice (primjerice edukacijski moduli za radionice medijske pismenosti ili video-produkcije i montaže te štrikaone koda ili pak večeri posvećenih strašnim ženama)

Prijave za program DKC Šesnaestica primaju se putem online formulara, a dodatna pojašnjenja mogu se zatražiti na mejl 16@voxfeminae.net. Natječaj nema krajnji rok za prijave, no preporuka je tima K-zone da se programi s planom realizacije u 2020. prijave najkasnije do početka srpnja 2019. radi pravovremene prijave na lokalne i državne natječaje za dodjelu sredstava.