cover01.pngUmjetnička organizacija Kreativni laboratorij suvremenog kazališta KRILA objavljuje Natječaj za zapošljavanje koordinatora/ koordinatorice programa – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme sa zasnivanjem radnog odnosa od 15. veljače 2017. godine. Natječaj je otvoren do 24. siječnja.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od deset i pol mjeseci s probnim rokom od dva mjeseca te s otvorenom mogućnošću daljnjeg zapošljavanja u sljedećem razdoblju. Mjesečna plaća je 2.400,00 kn za pola radnoga vremena.

Opis poslova radnog mjesta:
- produkcija i koordinacija umjetničkih i edukacijskih programa iz područja suvremenih izvedbenih umjetnosti i kulture, te njihova evaluacija i arhiviranje;
- odnosi s javnošću;
- promocija programa na društvenim mrežama i web stranici organizacije;
- planiranje i rad na prikupljanju sredstava za programe organizacije

Uvjeti za prijavu:
- najmanje godinu dana iskustva rada na projektnom menadžmentu u području suvremene umjetnosti i kulture;
- visoka stručna sprema;
- znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
- poznavanje rada na računalu

Prednosti:
- visoka stručna sprema društvenog ili humanističkoga smjera;
- iskustvo rada u neprofitnom sektoru;
- iskustvo rada na pisanju projektnih prijava za EU projekte i/ili na njihovoj koordinaciji;
- organizacijske i upravljačke sposobnosti, sposobnosti učinkovitog planiranja aktivnosti, samostalnog rada i organizacije radnoga vremena;
- fleksibilnost u pogledu radnih sati i mjesta rada;
- poznavanje nezavisne umjetničke i kulturne scene u Rijeci i RH.

Prijava mora sadržavati sljedeće:
- motivacijsko pismo
- životopis kojim se navodi relevantno iskustvo i znanje te kontakt podaci (adresa, mobitel, e-mail)

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a odgovarajući kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan/a na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao/la prijavu na ovaj natječaj.

Prijave s naznakom: "Prijava na Natječaj za zapošljavanje" dostavljaju se isključivo elektronskom poštom na adresu: krila051@gmail.com.

Za sva pitanja prije samoga slanja prijavnice možete se obratiti putem službenog maila ili pozivom na broj 091 579 35 95 / Ivana Peranić. Natječaj je otvoren do 24. siječnja do 16 sati.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.