milan_prelog_1919_1988.jpgObilježavanje stote godišnjice rođenja povjesničara umjetnosti Milana Preloga (1919.–1988.) održat će se u srijedu, 19. lipnja, u 13 sati u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt.

Događanje zajednički organiziraju Institut za povijest umjetnosti i Muzej za umjetnost i obrt, a o Milanu Prelogu govorit će akademici Željka Čorak, Igor Fisković i Tonko Maroević, Zlatko Uzelac, te dr. sc. Katarina Horvat Levaj, ravnateljica Instituta za povijest umjetnosti.

Milan Prelog bio je sveučilišni profesor (1948.–1984.), direktor Konzervatorskog zavoda Hrvatske (1951.–1953.), suutemeljitelj i predstojnik (1972.–1980.) Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu. Kao profesor na Odsjeku za povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu reorganizirao je kolegij Opća povijest umjetnosti srednjega vijeka, uveo u nastavu predmete Ikonografija, Teorija likovnih umjetnosti, Povijest urbanizma i Povijest naselja te formirao generacije povjesničara umjetnosti, istraživača, konzervatora, muzealaca i prostornih planera.

Na Institutu za povijest umjetnosti što ga je s Grgom Gamulinom osnovao 1961. godine pri Filozofskom fakultetu vodio je i organizirao znanstvena istraživanja hrvatske srednjovjekovne umjetnosti i povijesnih urbanih aglomeracija na jadranskoj obali, od sjeverne Istre do Dubrovnika. U radu na zaštiti spomenika i prostornom planiranju ostvario je sintezu znanosti i prakse. Od 1981. u Institutu je vodio znanstvenoistraživački projekt Istraživanje umjetničke baštine SRH

Kao prvi predsjednik Savjeta za zaštitu spomenika kulture Hrvatske zaslužan je za niz podzakonskih akata za regulaciju ove djelatnosti. Sudjelovao je u radu UNESCO-ovog komiteta i pridonio da se u Popis svjetske baštine uvrste najvažnije spomeničke i prirodne cjeline Hrvatske. Bio je član saborskog Odbora za obnovu Dubrovnika nakon potresa 1979. kao i Stručne savjetodavne komisije za obnovu.

Autor je mnogih knjiga, te znanstvenih radova i studija objavljenih u knjigama, zbornicima i znanstvenim časopisima u Jugoslaviji i inozemstvu. Za svoj rad primio je Spomen-povelju Arheološkog društva, Republičku nagradu za životno djelo, Povelju Dubrovnika, Nagradu Saveza društava konzervatora Jugoslavije, Povelju grada Zagreba i niz drugih priznanja.