euro_wikimedia.jpgIzvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje. Rok za prijavu je 11. prosinca.

•  manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta)

•  veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta)

Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu ( EACEA) možete pročitati natječaj u cijelosti i pronaći sve detalje natječaja, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajuću prijavnicu (eForm).

Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.

Tekst natječaja (na engleskom jeziku) je dostupan OVDJE.