Foto: I.P.Foto: I.P.Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, nakladnik H-Altera, objavila je e-brošuru Protjerani i protjerane – o nezakonitim protjerivanjima izbjeglica i migranata na hrvatskoj granici.

Kolektivna, nezakonita i nasilna policijska protjerivanja izbjeglica na granicama Hrvatske nastavljaju se bez obzira na uporna upozorenja brojnih međunarodnih i domaćih institucija i organizacija.

Želja je bila ovom brošurom na kratak, vizualno pitak i jednostavan način, ciljajući posebno na informiranje mladih, ukazati na protuzakonite i nasilne prakse unutar trenutnih migracijskih politika, oslanjajući se na recentne izvještaje brojnih hrvatskih i međunarodnih organizacija civilnog društva te nadležnih institucija.

Brošuru možete preuzeti u niže objavljenom PDF-u.

brosura_protjerani_i_protjerane.pdf
Izmjenjeno: 28.04.2019. 20:44
Veličina datoteke: 735,6 kb

Brošura je izrađena je u sklopu projekta Migracije u fokusu, koji se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
rsz_mvep.jpg
Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Udruge za nezavisnu medijsku kulturu i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva.
Ključne riječi: izbjeglice, EU, MUP, nasilje, migranti, migracije, UNMK
<
Vezane vijesti