pobacaj_steve_rhodes_flickr_copy20585.jpgOkrugli stol Zakon o pobačaju za 21. stoljeće – Vjerujemo ženama , u organizaciji CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje i Inicijative liječnika/ca održat će se 28. veljače od 11 do 13 sati u Novinarskom domu, Perkovčeva 2, Zagreb.

Novi zakon koji bi trebao regulirati prekid trudnoće u roku koji je naložio Ustavni sud nije donesen, a vjerojatno neće biti donesen ni u mandatu ove Vlade. Moguće je da će novi prijedlog zakona ići u smjeru da se, protivno međunarodnim standardima, ograniči dostupnost pobačaja i stigmatizira žene.  Ministar zdravstva je već izjavio da će, protivno sadašnjem Zakonu i međunarodnim standardima, dozvoliti ovlaštenim medicinskim ustanovama da odbijaju vršenje prekida trudnoće te da žene moraju naći "zamjenske ustanove"

Stoga je nezavisna grupa stručnjaka/inja koja na nacionalnoj i međunarodnoj razini već godinama radi na pitanjima zaštite i promocije reproduktivnog i seksualnog zdravlja, a koje imaju ekspertizu u području medicine i prava, posebice ženskih prava, izradila Prijedlog zakona o sprečavanju i prekidu  trudnoće. Prijedlog zakona zauzima pristup temeljen na načelima ljudskih prava, usklađen je sa suvremenim međunarodnim standardima i u potpunosti je usmjeren na pacijenticu i njezine zdravstvene potrebe.

Na okruglom stolu uvodno će govoriti uvažene/i stručnjakinje/ci koji su sudjelovali/e u izradi Prijedloga zakona:

  • Prof. dr. sc. Dubravko Lepušić, ginekolog, KBC Sestre milosrdnice; Inicijativa za regulaciju "priziva savjesti" u medicini
  • Adriana Lamackova, viša pravna savjetnica za Europu, CRR- Center for Reproductive Rights
  • Dr. sc. Ivana Radačić, stručnjakinja za ljudska prava
  • Dr.sc. Jasenka Grujić, ginekologinja, Poliklinika Grujić, Zagreb; Inicijativa za regulaciju "priziva savjeti" u medicini

Nakon kratkih uvodnih izlaganja uslijediti će rasprava. Okrugli stol će moderirati Nives Miošić.

Prekid trudnoće je medicinski  postupak, a uskraćivanje pristupa sigurnom zakonitom pobačaju je kršenje ljudskih prava.  Neplanirane trudnoće prvenstveno se mogu smanjiti  primjenom kontracepcije uz informiranje i edukaciju u obrazovnim i zdravstvenim ustanovama. Zakon treba osigurati zaštitu reproduktivnog zdravlja, autonomije, privatnosti i dostojanstva žene koja traži prekid trudnoće te povećati  dostupnost, pristupačnost i kvalitetu  usluga u području reproduktivnog zdravlja.