Foto: Vjeronauk-2Foto: Vjeronauk-2Ako Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ne osigura adekvatnu skrb za djecu koja ne pohađaju vjeronauk, onda sudjeluje u prisilnom pokatoličavanju djece u javnim školama, priopćili su iz Centra za građansku hrabrost i zatražili od MZOS-a da ispuni svoje zakonske obaveze.

Iz Centra za građansku hrabrost navode kako MZOS do sada nije na razini države propisao način zbrinjavanja učenika osnovnih škola koji ne pohađaju vjeronauk, već je njihovo zbrinjavanje prepušteno samim školama pri čemu im za taj rad nisu osigurana nikakva sredstva pa postojeća praksa ovisi o dobroj volji samog školskog osoblja i varira od odvođenja učenika u školsku knjižnicu uz određene sadržaje do prepuštanja djece samih sebi, odnosno školskim hodnicima ili ostanka na satu vjeronauka bez aktivnog sudjelovanja.

"Ovakvom praksom se pojačava već ionako snažan pritisak na roditelje da upišu djecu na vjeronauk jer im to preporučuje i samo školsko osoblje koje njihovoj djeci nije u stanju osigurati adekvatnu alternativu. Odgovorno tvrdimo da je visok postotak učenika koji pohađaju vjeronauk dobrim dijelom rezultat pritiska okoline i nepostojanja alternative", ističu iz Centra.

Smatraju da bez osiguranih sredstava od strane MZOS-a za zbrinjavanje djece koja ne pohađaju vjeronauk, alternative praktički nema, tj. da ovisi o volji školskog osoblja koje se želi ili ne želi volonterski pobrinuti za takvu djecu. Dodaju da je za adekvatno zbrinjavanje učenika koji ne pohađaju vjeronauk, potrebna pravovremena priprema i osiguranje osoblja koje bi bilo plaćeno za takav rad.

"Dok god nisu osigurana sredstva za plaćanje rada s učenicima koji ne pohađaju vjeronauk, znači da je na snazi odluka MZOS-a da ne želi osigurati alternativu vjeronauku i da je dobar dio učenika praktički prisiljen pohađati taj predmet. Pri tome treba još jednom naglasiti da katolički vjeronauk koji se provodi u hrvatskim školama nije predmet na kojem bi učenici učili neke osnovne činjenice o religiji, već predmet na kojem se djecu sustavno indoktrinira u katoličku religiju, odnosno na kojem se djecu pretvara u katolike poslušne Crkvenoj hijerarhiji", navode iz Centra.

Zaključuju da ako vjeronauk nema osiguranu alternativu, odnosno ako MZOS nije spreman platiti osoblje koje bi radilo na zbrinjavanju djece koja ne pohađaju vjeronauk, onda to znači da MZOS sudjeluje u pritisku, tj. prisilnom pokatoličavanju djece u javnim školama.

Ključne riječi: vjeronauk, MZOŠ
<
Vezane vijesti