life.jpgOtvoren je natječaj za prijavu projektnih prijedloga na Program LIFE u 2018. godini. Ove godine kroz Program LIFE ulaže se gotovo 400 milijuna € u očuvanje prirode, zaštitu okoliša i klimatske aktivnosti.

Rokovi za dostavu su sljedeći:

Rok za dostavu koncepta za prioritetno područje "Okoliš i učinkovito korištenje resursa": 12. lipnja 2018.
Rok za dostavu koncepta za prioritetno područje "Priroda i bioraznolikost": 14. lipnja 2018.
Rok za dostavu koncepta za Integrirane projekte: 5. rujna 2018.
Predaja punog projektnog prijedloga za potprogram Klimatske aktivnosti: 12. rujna 2018.
Poziv za dostavu punog projektnog prijedloga - Okoliš: listopad 2018.
Rok za dostavu projektnih prijedloga za potprogram Okoliš: siječanj 2019.
Rok za dostavu projektnih prijedloga za Integrirane projekte: 14. ožujka 2019.

Detaljne informacije i potrebnu dokumentaciju za prijavu Tradicionalnih projekata možete pronaći na mrežnoj stranici

Detaljne informacije i potrebnu dokumentaciju za prijavu Integriranih projekata možete pronaći na mrežnoj stranici.